Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 1 (2022)

Historia Kościoła

Książka drukowana w zbiorach bibliotecznych klarysek wrocławskich w XVI–XVII wieku

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2022.30.1.249-275  [Google Scholar]
Opublikowane: 26.07.2022

Abstrakt

Opactwo św. Klary we Wrocławiu, jako jeden z ważniejszych ośrodków monastycznych na Śląsku, reprezentowało w okresie nowożytnym elitarną kulturę religijną. Po przyjęciu w 1677 roku konstytucji zgodnych z ustawami soboru trydenckiego mniszki weszły w nowy etap rozwoju życia wewnętrznego, który przyniósł także wzbogacenie zbiorów biblioteki klasztornej o nowe tytuły. Analiza zachowanych jednostek ze zbioru starodruków tej proweniencji pozwala dostrzec konserwatywny i monastyczny profil kultury klarysek, które pozostawały otwarte na nowe prądy duchowości oraz kontemplatywną formę modlitwy osobistej. Wśród autorów mniszki wyróżniały członków Towarzystwa Jezusowego oraz benedyktynów, poszukując ich przede wszystkim w kręgu kultury niemieckojęzycznej.

Bibliografia

 1. Bäumker W., Walasser Adam, [w:] Allgemeine Deutsche Biographie, t. 40, 1896, https://www.deutsche-biographie.de/pnd104160039.html#adbcontent [dostęp: 24.08.2021]. [Google Scholar]
 2. Bibliography on the History of the Society of Jesus, P. Begheyn (ed.), “Archivum Historicum Societatis Jesu” 77 (2008). [Google Scholar]
 3. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Oddział Rękopisów, sygn. IVF 231, IVF 267; Oddział Starodruków, sygn. 457831–457834. [Google Scholar]
 4. Bończuk-Dawidziuk U., Jezierska A., Wojtyła A., Wykaz zawartości Akt Büschinga z lat 1810–1812 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, „Hereditas Monasteriorum” 3 (2013), s. 241–300. [Google Scholar]
 5. Borkowska M., Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej, Lublin 2010. [Google Scholar]
 6. Correa Rodríguez P., Fray Antonio de Guevara, [w:] Enciclopedia Franciscana, t. 9, Madrid 1972, http://www.franciscanos.org/enciclopedia/aguevara.html [dostęp: 24.08.2021]. [Google Scholar]
 7. Dolan J.P., Witzel Georg (Wicelius), [in:] New Catholic Encyclopedia, https://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/witzel-georg-wicelius [dostęp: 24.08.2021]. [Google Scholar]
 8. Frisbee S., Paul de Barry, The Catholic Encyclopedia, t. 2, New York 1907, http://www.newadvent.org/cathen/02312b.htm [dostęp: 24.08.2021]. [Google Scholar]
 9. Grothówna Z., Kronika klasztorna sióstr norbertanek w Imbramowicach 1703–1741, Kielce 2016. [Google Scholar]
 10. Gwioździk J, Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach dawnej Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, Katowice 2015. [Google Scholar]
 11. Kaczor-Scheitler K., Rękopisy ascetyczne w zbiorach klasztoru norbertanek zwierzynieckich (od XVI do XVIII stulecia), [w:] Bibliotekarz – biblioteka – historia. Materiały pokonferencyjne z okazji setnej rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, A. Wałkówski (red.), seria: Propozycje i Materiały 99, s. 106–130, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 12. Kapuścińska A., Theatrum meditationis: ignacjanizm i jezuityzm w duchowej i literackiej kulturze Pierwszej Rzeczpospolitej – źródła, inspiracje, idee, [w:] Drogi duchowe katolicyzmu polskiego w XVII w., A. Nowicka-Jeżowa (red.), seria: Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości 7, Warszawa 2016, s. 119–229. [Google Scholar]
 13. Kelly G.E., Francis Coster, [w:] Catholic Encyklopedia, t. 4, 1913, https://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(1913)/Francis_Coster [dostęp: 24.08.2021]. [Google Scholar]
 14. Krones F. von, Stubenberg, Johann Wilhelm von, [w:] Allgemeine Deutsche Biographie, t. 36, 1893, https://de.wikisource.org/wiki/ADB:Stubenberg,_Johann_Wilhelm_von [dostęp: 24.08.2021]. [Google Scholar]
 15. Merola A., Androzzi Fulvio, [w:] Dizzionario Biografico degli Italiani, t. 3, 1961, https://www.treccani.it/enciclopedia/fulvio-androzi_(Dizionario-Biografico)/ [dostęp: 24.08.2021]. [Google Scholar]
 16. Mershman F., Otto of Passau, [w:] The Catholic Encyclopedia, t. 11, New York 1911, http://www.newadvent.org/cathen/11359a.htm [dostęp: 24.08.2021]. [Google Scholar]
 17. Nowicka-Struska A., Listy w kręgu kulturowym karmelitanek bosych w XVII i XVIII wieku. Ze studiów nad rękopisami z Biblioteki Karmelitanek Bosych, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. 5: Stulecia XVI–XIX. Nowa perspektywa historyczno-literacka, M. Olma, P. Borek (red.), Kraków 2015, s. 193–214. [Google Scholar]
 18. Nowicka-Struska A., Opowieści szeptane. O bliskości kobiet na podstawie żywotopisarstwa lubelskich karmelitanek bosych, [w:] Sława z dowcipu sama wiecznie stoi… Prace ofiarowane Pani Profesor Alinie Nowickiej-Jeżowej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej, M. Hanusiewicz-Lavallee (red.), W. Pawlak, Lublin 2018, s. 213–229. [Google Scholar]
 19. Nowicka-Struska A., Za murami klasztoru. Historiografia lubelskich karmelitanek bosych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 53/2 (2019), s. 79–116. [Google Scholar]
 20. Przytul A., Hofmann, Augustin, [w:] Historisches Lexikon der Schweiz, 2008, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/025727/2008-01-08/ [dostęp: 24.08.2021]. [Google Scholar]
 21. Robinson P., Bernard of Besse, [w:] Catholic Encyclopedia, t. 2, 1913, https://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(1913)/Bernard_of_Besse [dostęp: 24.08.2021]. [Google Scholar]
 22. Sonnenberg, Jost Bernhard von, [w:] Deutsche Biographie, https://www.deutsche-biographie.de/pnd100273971.html [dostęp: 24.08.2021]. [Google Scholar]
 23. Steiff K., Ulhart, Philipp, [w:] Allgemeine Deutsche Biographie, t. 39, 1895, https://www.deutsche-biographie.de/sfz83264.html [dostęp: 24.08.2021]. [Google Scholar]
 24. Sutowicz A., Geneza i przebieg reformy życia wewnętrznego w klasztorze klarysek wrocławskich w okresie 1609–1677, „Studia Franciszkańskie” 27 (2017), s. 295–319. [Google Scholar]
 25. Sutowicz A., Organizacja życia wewnętrznego w klasztorze klarysek wrocławskich według konstytucji z 1677 r., „Studia Franciszkańskie” 28 (2018), s. 361–389. [Google Scholar]
 26. Vanni A., Scupoli Francesco (Lorenzo), [w:] Dizzionario Biografico degli Italiani, t. 91, 2018, https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-scupoli_(Dizionario-Biografico) [dostęp: 24.08.2021]. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.