Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 2 (2009)

Historia Kościoła

Doktor «honoris causa» PWT we Wrocławiu, Ks. Kard. Prof. Stanisław Nagy SCJ

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.2.161-170  [Google Scholar]
Opublikowane: 21.04.2020

Abstrakt

L’Autrice descrive il profilo scientifico del cardinale professor Stanislao Nagy SCJ e racconta la cerimonia che si è svolta il 10 maggio 2009 a Cracovia, durante la quale il Rettore Magnifico, professor Waldemar Irek ha impartito a lui il dottorato honoris causa.

Bibliografia

 1. Dudkiewicz L., „Wędrujący Profesor”, „Niedziela” 70 (2009), nr 21, s. 26–27. [Google Scholar]
 2. Irek W., Wrocław się cieszy..., „Nowe Życie ”20 (2003), nr 11. [Google Scholar]
 3. Koza S.J., Profesor dr hab. Stanisław Nagy SCJ – pierwszy kierownik Sekcji Teologii Porównawczej i Ekumenicznej KUL (1970-1975), „Roczniki Teologiczne” 43 (1996), nr 2, s. 35–47. [Google Scholar]
 4. Krzyszowski Z., Nagy Stanisław SCJ (hasło), w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, Lublin–Kraków 2002, s. 826–827. [Google Scholar]
 5. Krzyszowski Z., Profesor dr hab. Stanisław Nagy SCJ jako członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej, „Roczniki Teologiczne” 43 (1996), nr 2, s. 31–34. [Google Scholar]
 6. Krzyszowski Z., Wykaz publikacji profesora dra hab. Stanisława Nagyego SCJ, „Roczniki Teologiczne” 48/49 (2001/2002), nr 9, s. 11–16. [Google Scholar]
 7. Kucia P., Nowy doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego, „Nowe Życie” 26 (2009), nr 6. [Google Scholar]
 8. Nowicki A., Kardynał Stanisław Nagy. Z Krakowa przez Lublin i Wrocław..., „Nowe Życie”, 20 (2003), nr 11, s. 6–7. [Google Scholar]
 9. Nowicki A., Profesor i kardynał, „Nowe Życie” 26 (2009), nr 6. [Google Scholar]
 10. Rusecki M., Ks. prof. Stanisław kard. Nagy, „Przegląd Uniwersytecki KUL” 19 (2007), nr 2(106), s. 6–7. [Google Scholar]
 11. Rusecki M., List Dyrektora Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL z okazji osiemdziesiątych urodzin Księdza Profesora Stanisława Nagyego, „Roczniki Teologiczne” 48/49 (2001/2002), nr 9, s. 7–9. [Google Scholar]
 12. Seweryniak H., Krzyszowski Z., Wykaz publikacji profesora dra hab. Stanisława Nagyego SCJ, „Roczniki Teologiczne” 43 (1996), nr 2, s. 17–28. [Google Scholar]
 13. Seweryniak H., Profesor dr hab. Stanisław Nagy SCJ – teolog na służbie Kościoła, „Roczniki Teologiczne” 43 (1996), nr 2, s. 7–16. [Google Scholar]
 14. Telegram od Ojca Świętego Jana Pawła II do Księdza Profesora Stanisława Nagyego, „Roczniki Teologiczne” 48/49 (2001/2002), nr 9. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora