Reforma i peryferie Świętego Ludu Bożego. Od Yves’a Congara do papieża Franciszka


Abstrakt

Kluczowa dla Franciszkowego odczytywania Kościoła jest bez wątpienia opcja misyjna, która pociąga za sobą pytanie o reformę oraz o miejsce i znaczenie peryferii w życiu i samorozumieniu się Ludu Bożego. Poszukując korzeni Franciszkowego spojrzenia, odnajdujemy jego Congarowe odniesienia. Chociaż odmienny punkt wyjścia pytania o możliwą reformę w Kościele sprawia, że oba „bieguny” Kościoła: peryferie-centrum są przedstawiane przez nich w innym kontekście, to jednak ich porównanie okazuje się cenne w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o miejsce i rolę misyjności przynależącej do istoty Kościoła.


Słowa kluczowe

Papież Franciszek; Yves Congar; opcja misyjna; reforma; peryferie; centrum

Ambrogetti F., Rubin S., Jezuita. Papież Franciszek. Wywiad rzeka z Jorge Bergoglio, transl. A. Fijałkowska-Żydok, Krakow 2013. [Google Scholar]

Aparecida. V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument Końcowy. Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie, transl. K. Zabawa, K. Łukoszczyk, Gubin 2014. [Google Scholar]

Congar Y., After Nine Hundred Years, New York 1959. [Google Scholar]

Congar Y., Appel et cheminement 1929–1963, [in:] idem, Chrétiens en dialogue. Contributions catholiques à l’Œcuménisme, Paris 1964, pp. 9–64. [Google Scholar]

Congar Y., Avertissement, [in:] idem, Esquisses du mystère de l’Église, Paris 1953, pp. 5–10. [Google Scholar]

Congar Y., Chrétiens désunis. Principes d’un “Œcuménisme” catholique, Paris 1937. [Google Scholar]

Congar Y., Journal d’un théologien. 1946–1956, Édité et présenté par Étienne Fouilloux, Paris 2001. [Google Scholar]

Congar Y., Journal of a Theologian (1946–1956), transl. D. Minns, Adelaide 2015. [Google Scholar]

Congar Y., Moja droga w teologii laikatu i posługiwań, [in:] Chrześcijańska odpowiedź na pytania człowieka, J. Badeni (ed.), Poznań 1974, pp. 223–242. [Google Scholar]

Congar Y., My Path-Findings in the Theology of Laity and Ministries, “Jurist” 32 (1972), pp. 169–188. [Google Scholar]

Congar Y., Neuf cents ans après. Notes sur le “Schisme oriental,” Chevetogne 1954. [Google Scholar]

Congar Y., Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele, transl. A. Ziernicki, Krakow 2001. [Google Scholar]

Congar Y., Teolog na wygnaniu. Dziennik 1952–1956, transl. M. Romanek, Poznań 2008. [Google Scholar]

Congar Y., True and false Reform in the Church, transl. P. Philibert, Collegeville 2011. [Google Scholar]

Congar Y., Une Conclusion théologique à l’Enquête sur les raisons actuelles de l’incroyance, “Vie Intellectuelle” 37 (1935), pp. 214–249. [Google Scholar]

Congar Y., Vie de l’Église et conscience de la catholicité, [in:] idem, Esquisses du mystère de l’Église, Paris 1953, pp. 117–127. [Google Scholar]

Faggioli M., Vatican II and the Church of the Margins, “Theological Studies” 74 (2013), pp. 808–818. [Google Scholar]

Francis, Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, English text available at: http://w2.vatican.va, documents [access: 1.05.2020]. [Google Scholar]

Francis, Address to participants in the pilgrimage of catechists on the occasion of the year of faith and of the international congress on catechesis on 27.09.2013, English text available at: http://w2.vatican.va, documents [access: 1.05.2020]. [Google Scholar]

Francis, Address to the Leadership of the Episcopal Conferences of Latin America during the General Coordination Meeting, 28.07.2013, Rio de Janeiro, English text available at: http://w2.vatican.va, documents [access: 1.05.2020]. [Google Scholar]

Francis, Address at the meeting with the clergy, consecrated people and members of diocesan pastoral councils, Cathedral of San Rufino, Assisi, 4 October 2013 English text available at: http://w2.vatican.va, documents [access: 1.05.2020]. [Google Scholar]

Francis, Greeting of the Holy Father to residents of the Forlanini Quarter, 25.03.2017, English text available at: http://w2.vatican.va, documents [access: 1.05.2020]. [Google Scholar]

Francis, Homily during the Congregation of Bishops before the Conclave, https://www.catholic.com/magazine/online-edition/the-4-minute-speech-that-got-pope-francis-elected [access: 10.05.2020]. [Google Scholar]

Francis, Meetings with priests and consecrated persons in the Cathedral of Milan, 25.03.2017, English text available at: http://w2.vatican.va, documents [access: 1.05.2020]. [Google Scholar]

Gaillardetz R.R., Francis wishes to release Vatican II’s bold vision from captivity, “National Catholic Reporter,” Sep. 25, 2013, https://bit.ly/2SURRQJ [access: 3.01.2020]. [Google Scholar]

Gaillardetz R.R., The ‘Francis Moment’, a new Kairos for catholic Ecclesiology, [in:] “CTSA Proceedings” 69 (2014), http://bit.ly/2siW0Rf [access: 18.10.2019], pp. 63–80. [Google Scholar]

Han H., Some ecclesiological concepts of Pope Francis, http://bit.ly/2r63R5b [access: 19.04.2017]. [Google Scholar]

Ivereight A., Prorok. Biografia Franciszka, papieża radykalnego, transl. M. Masny, Bytom 2015. [Google Scholar]

Ivereight A., The Great Reformer: Francis and the Making of a Radical Pope, New York 2014. [Google Scholar]

Jagielski M., L’Église dans le temps. Yves Congar: La quête d’un réalisme ecclésiologique, Paris 2016. [Google Scholar]

Jagielski M., O aktualnych przyczynach niewiary i o wymaganiach, jakie stawia nam bycie Kościołem w świecie; w świecie, który Kościołem nie jest, [in:] Wychowanie to dzieło Miłości. Ogólnopolskie Nauczycielskie warsztaty w Drodze. Zielona Góra – Jasna Góra 31 lipca–13 sierpnia 2009 r., Zielona Góra 2009, pp. 92–102. [Google Scholar]

Lubac H. de, Medytacje o Kościele, transl. I. Białkowska-Cichoń, Krakow 1997. [Google Scholar]

Lubac H. de, Splendor of the Church, New York 1956. [Google Scholar]

Napiórkowski S.C., Unam Sanctam, [in:] Yves Congar 1904–1995, S.C. Napiórkowski, A. Czaja, K. Pek (eds.), pp. 61–75. [Google Scholar]

Philibert P., When Not in Rome: Lessons from the peripheries of the church, “America. The Jesuit Review,” 24 March 2014, http://bit.ly/2ra1xFf [access: 18.10.2019]. [Google Scholar]

Routhier G., Vatican II. Herméneutique et réception, Montreal 2006. [Google Scholar]

Spadaro A., Interview with Pope Francis, English text available at: http://w2.vatican.va, documents [access: 1.05.2020]. [Google Scholar]

Tornielli A., Franciszek. Biografia papieża, transl. K. Kozak, Z. Pająk, K. Stopa, Kielce 2013. [Google Scholar]

Opublikowane
2020-06-29


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Jagielski, M. (2020). Reforma i peryferie Świętego Ludu Bożego. Od Yves’a Congara do papieża Franciszka. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 155-175. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.155-175

Mariusz Jagielski  jagielskim@wp.pl
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4395-1485

Mariusz Jagielski (rev. dr.) – presbyter from Zielona Góra-Gorzów diocese. Assistant professor of the Pontifical Faculty of Theology in Wrocław. Director of the Edith Stein Institute of Philosophy and Theology in Zielona Góra. He completed doctoral studies at the Institut Catholique de Paris and Université Laval in Quebec. He published L’Église dans le temps. Yves Congar: la quête d’un réalisme ecclésiologique. He recently translated Y. Congar, Słowo i Tchnienie (The Word and the Breath), published in the series Theological Thought. He deals with ecclesiology.