Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 Nr 1 (2020)

Teologia systematyczna

Reforma i peryferie Świętego Ludu Bożego. Od Yves’a Congara do papieża Franciszka

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.155-175  [Google Scholar]
Opublikowane: 29.06.2020

Abstrakt

Kluczowa dla Franciszkowego odczytywania Kościoła jest bez wątpienia opcja misyjna, która pociąga za sobą pytanie o reformę oraz o miejsce i znaczenie peryferii w życiu i samorozumieniu się Ludu Bożego. Poszukując korzeni Franciszkowego spojrzenia, odnajdujemy jego Congarowe odniesienia. Chociaż odmienny punkt wyjścia pytania o możliwą reformę w Kościele sprawia, że oba „bieguny” Kościoła: peryferie-centrum są przedstawiane przez nich w innym kontekście, to jednak ich porównanie okazuje się cenne w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o miejsce i rolę misyjności przynależącej do istoty Kościoła.

Bibliografia

Ambrogetti F., Rubin S., Jezuita. Papież Franciszek. Wywiad rzeka z Jorge Bergoglio, transl. A. Fijałkowska-Żydok, Krakow 2013.

Aparecida. V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument Końcowy. Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie, transl. K. Zabawa, K. Łukoszczyk, Gubin 2014.

Congar Y., After Nine Hundred Years, New York 1959.

Congar Y., Appel et cheminement 1929–1963, [in:] idem, Chrétiens en dialogue. Contributions catholiques à l’Œcuménisme, Paris 1964, pp. 9–64.

Congar Y., Avertissement, [in:] idem, Esquisses du mystère de l’Église, Paris 1953, pp. 5–10.

Congar Y., Chrétiens désunis. Principes d’un “Œcuménisme” catholique, Paris 1937.

Congar Y., Journal d’un théologien. 1946–1956, Édité et présenté par Étienne Fouilloux, Paris 2001.

Congar Y., Journal of a Theologian (1946–1956), transl. D. Minns, Adelaide 2015.

Congar Y., Moja droga w teologii laikatu i posługiwań, [in:] Chrześcijańska odpowiedź na pytania człowieka, J. Badeni (ed.), Poznań 1974, pp. 223–242.

Congar Y., My Path-Findings in the Theology of Laity and Ministries, “Jurist” 32 (1972), pp. 169–188.

Congar Y., Neuf cents ans après. Notes sur le “Schisme oriental,” Chevetogne 1954.

Congar Y., Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele, transl. A. Ziernicki, Krakow 2001.

Congar Y., Teolog na wygnaniu. Dziennik 1952–1956, transl. M. Romanek, Poznań 2008.

Congar Y., True and false Reform in the Church, transl. P. Philibert, Collegeville 2011.

Congar Y., Une Conclusion théologique à l’Enquête sur les raisons actuelles de l’incroyance, “Vie Intellectuelle” 37 (1935), pp. 214–249.

Congar Y., Vie de l’Église et conscience de la catholicité, [in:] idem, Esquisses du mystère de l’Église, Paris 1953, pp. 117–127.

Faggioli M., Vatican II and the Church of the Margins, “Theological Studies” 74 (2013), pp. 808–818.

Francis, Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, English text available at: http://w2.vatican.va, documents [access: 1.05.2020].

Francis, Address to participants in the pilgrimage of catechists on the occasion of the year of faith and of the international congress on catechesis on 27.09.2013, English text available at: http://w2.vatican.va, documents [access: 1.05.2020].

Francis, Address to the Leadership of the Episcopal Conferences of Latin America during the General Coordination Meeting, 28.07.2013, Rio de Janeiro, English text available at: http://w2.vatican.va, documents [access: 1.05.2020].

Francis, Address at the meeting with the clergy, consecrated people and members of diocesan pastoral councils, Cathedral of San Rufino, Assisi, 4 October 2013 English text available at: http://w2.vatican.va, documents [access: 1.05.2020].

Francis, Greeting of the Holy Father to residents of the Forlanini Quarter, 25.03.2017, English text available at: http://w2.vatican.va, documents [access: 1.05.2020].

Francis, Homily during the Congregation of Bishops before the Conclave, https://www.catholic.com/magazine/online-edition/the-4-minute-speech-that-got-pope-francis-elected [access: 10.05.2020].

Francis, Meetings with priests and consecrated persons in the Cathedral of Milan, 25.03.2017, English text available at: http://w2.vatican.va, documents [access: 1.05.2020].

Gaillardetz R.R., Francis wishes to release Vatican II’s bold vision from captivity, “National Catholic Reporter,” Sep. 25, 2013, https://bit.ly/2SURRQJ [access: 3.01.2020].

Gaillardetz R.R., The ‘Francis Moment’, a new Kairos for catholic Ecclesiology, [in:] “CTSA Proceedings” 69 (2014), http://bit.ly/2siW0Rf [access: 18.10.2019], pp. 63–80.

Han H., Some ecclesiological concepts of Pope Francis, http://bit.ly/2r63R5b [access: 19.04.2017].

Ivereight A., Prorok. Biografia Franciszka, papieża radykalnego, transl. M. Masny, Bytom 2015.

Ivereight A., The Great Reformer: Francis and the Making of a Radical Pope, New York 2014.

Jagielski M., L’Église dans le temps. Yves Congar: La quête d’un réalisme ecclésiologique, Paris 2016.

Jagielski M., O aktualnych przyczynach niewiary i o wymaganiach, jakie stawia nam bycie Kościołem w świecie; w świecie, który Kościołem nie jest, [in:] Wychowanie to dzieło Miłości. Ogólnopolskie Nauczycielskie warsztaty w Drodze. Zielona Góra – Jasna Góra 31 lipca–13 sierpnia 2009 r., Zielona Góra 2009, pp. 92–102.

Lubac H. de, Medytacje o Kościele, transl. I. Białkowska-Cichoń, Krakow 1997.

Lubac H. de, Splendor of the Church, New York 1956.

Napiórkowski S.C., Unam Sanctam, [in:] Yves Congar 1904–1995, S.C. Napiórkowski, A. Czaja, K. Pek (eds.), pp. 61–75.

Philibert P., When Not in Rome: Lessons from the peripheries of the church, “America. The Jesuit Review,” 24 March 2014, http://bit.ly/2ra1xFf [access: 18.10.2019].

Routhier G., Vatican II. Herméneutique et réception, Montreal 2006.

Spadaro A., Interview with Pope Francis, English text available at: http://w2.vatican.va, documents [access: 1.05.2020].

Tornielli A., Franciszek. Biografia papieża, transl. K. Kozak, Z. Pająk, K. Stopa, Kielce 2013.

Downloads

Download data is not yet available.