Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 23 Nr 1 (2015)

Teologia dogmatyczna i biblijna

„I nie bądź niewierzącym”: żydowskie rozumienie uzasadnionej wiary

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.1.85-98  [Google Scholar]
Opublikowane: 07.12.2019

Abstrakt

In the paper, the question of faith in Jesus is analyzed from the Jewish perspective. The concept of faith and trust is present in the Old Testament books, in the Qumran documents from the times of Jesus, and in Talmud that contain the essence of Jewish belief from the period after the Jerusalem Temple destruction. The evidence proves that Jews were not expected to believe in anything without a reason, their faith in God was grounded on the previous experience of God’s trustfulness. Similarly, Jesus provided them fair reasons to believe that He was truly the Son of God, so Jews were able to put their trust in Him.

Bibliografia

Briks P., Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Warszawa 2000.

Datner Sz., Kamieńska A., Z mądrości Talmudu, Warszawa 1988.

Flawiusz J., Przeciw Apionowi 2,19.

Flis J., Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia, Warszawa 1996.

Geller M.J., Qumran’s Teacher of Righteousness – a Suggested Identification, „Scripta Judaica Cracovensia” 2002, nr 1, s. 9-19.

Góźdź K., Wiara w rozumieniu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, „Teologia i człowiek”, 23(2013), nr 3, s. 126–135.

Jastrow M., A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. London–New York 1903.

Koehler L. i in., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Warszawa 2008.

Konkordancja biblijna, Warszawa 1995, s. 954.

Konstytucja Apostolska Fidei depositum.

Kotecki D., „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego” (Mk 12,34): od wiary Izraela do wiary chrześcijan. „Teologia i człowiek”, 23(2013), nr 3, s. 47-65.

Lambdin Th. O., Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego. Lublin 2011.

Muchowski P., Hebrajski qumrański jako język mówiony, Poznań 2001.

Muchowski P., Rękopisy znad Morza Martwego, Kraków 1996.

Penna R., Wiara i nawrócenie w życiu i myśli św. Pawła, „Teologia i człowiek”, 23(2013), nr 3, s.107-124.

Rakocy W., Czy udzielony Duch wygasza funkcję przykazań Bożych? Przyczynek do Pawłowej pneumatologii, „Teologia i człowiek”, 23(2013), nr 3, s. 20–34.

Ratzinger J., Opera Omnia, t. XII: Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości, Lublin 2012, s. 606.

Rogers R., Comments on the book “The resurrection of the Shroud” by Mark Antonacci (2001), http://www.shroud.com/pdfs/rogers.pdf4.G.Fanti.

Rucki M., Modlitwa Pańska w kontekście mentalności żydowskich adresatów Ewangelii Mateusza, Wrocław 2014.

Rucki M., Uczeń Jezusa rozmawia z rabinem, Poznań 2012.

Salij J., Wiara jako początek życia wiecznego, „Teologia i człowiek”, 23(2013), nr 3, s. 67–75.

Sidur szabchej geulim, Jeruzalem 1995.

Soncino Babylonian Talmud, ed. Rabbi Dr. I. EPSTEIN, London 1934.

Spiro K., History Crash Course #26: The Great Assembly, http://www. aish.com/jl/h/cc/48939022.html (15.11.2014).

Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2006.

Wiebe P.H., The Promise (and Threat) of the Shroud of Turin. Proceedings of the International Workshop on the Scientific Approach to the Acheiropoietos Images, ENEA Frascatti, Italy, 4–6 May 2010 http://www.acheiropoietos.info/proceedings/WiebeWeb.pdf (25.08.2014).

Żywica Z., Kościół Jezusa a judaizm i poganie wg ewangelisty Mateusza, Olsztyn 2006.

Downloads

Download data is not yet available.