Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 22 Nr 1 (2014)

Teologia dogmatyczna i biblijna

Misterium niepokalanego poczęcia w mariologii bł. Johna H. Newmana

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2014.22.1.37-50  [Google Scholar]
Opublikowane: 17.12.2019

Abstrakt

The truth of the Immaculate Conception was the focal point of Newman’s teaching on our Lady. It was a fitting preparation for her who was to be the Mother of God Incarnate. From her divine Motherhood flow all her other privileges. The point that seemed to Newman to be conclud sive in proving the Immaculate Conception of Mary was that it flows as on immediate interence from that other doctrine of Mary being the Second Eve. She was a child of Adam and Eve as they had never fallen. She inherited the graces which Adam and Eve possessed in Paradise. Catholic belief in the Immaculate Conception is only a natural corollary to the more fundamental truth of the Divine Maternity.

Bibliografia

Benedykt XVI, Nabożeństwo kard. Newmana do Maryi, „L’Osservatore Romano” 11(327) 2010.

Benedykt XVI, Upadek bogów i wiara ludzi prostych, „L’Osservatore Romano” 11(327) 2010.

Granat W., Bóg Stwórca, w: Dogmatyka katolicka, t. II, Lublin 1961.

Granat W., O łasce Bożej udzielanej przez Chrystusa Odkupiciela, Lublin 1959.

Grupa z Dombes, Maryja w Bożym planie i w komunii świętych I, III.

Kniazeff A., Matka Boża w Kościele prawosławnym, Warszawa 1996.

Newman J.H., List do wielebnego Edwarda Bouverie Puseya, w: W. Życiński, Johna H. Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej, Lublin 2010.

Newman J.H., O rozwoju doktryny chrześcijańskiej, Warszawa (b.r.w.).

Ratzinger J., Wzniosła Córa Syjonu, Poznań 2002.

ŚW. Bazyli Wielki, Listy, Warszawa 1972.

ŚW. Wincenty z Lerynu, Pamiętnik. Commonitorium, Poznań 2002.

Uglorz M., Marcin Luter Ojciec Reformacji, Bielsko-Biała 1995.

Życiński W., Johna H. Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej, Lublin 2010.

Downloads

Download data is not yet available.