Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 2 (2010)

Teologia pastoralna

Kapłan w blasku i cieniu współczesności

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.137-148  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.03.2020

Abstrakt

Un’analisi sul profilo del prete nella cultura contemporanea. Il pericolo è ridursi a un funzionario che eroga servizi. Altro pericolo è “modernità liquida”: ridursi all’immagine (stavolta in senso superficiale) e al successo. Un altro pericolo: un prete troppo sicuro di sé, che parla del mondo con una sicurezza sfrontata. L’esigenza è invece quella di far dialogare, di far agire insieme i tanto sbandierati carismi. Non c’è più spazio per la gestione centralistica della comunità.

Bibliografia

Bagrowicz J., Pawlak Z., Świadectwo Kościoła katolickiego w systemie totalitarnym Europy Środkowo-Wschodniej, Ateneum Kapłańskie 118 (1992), s. 10–11.
Calster S. van., Posługa apostolska w rozwijającym się społeczeństwie, w: Kapłaństwo, red. L. Balter i in., tłum. L. Balter, Kolekcja Communio 3, Poznań–Warszawa 1988.
Ciupak E., Religijność młodego Polaka, Warszawa 1984.
Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek, Rzym 1986.
Kieniewicz S., Galicja w dobie autonomicznej, Wrocław 1952.
Kłoczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie, Kraków 1964.
Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974, Paris 1975.
Oleschko H., Aniołów dyskretny lot, Kalwaria Zebrzydowska 1996.
Pasierb J., Światło i sól, Paryż 1983.
Schneider T., Znaki bliskości Boga, tłum. J. Tyrawa, Wrocław 1990.
Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele, Rzym 1965.
Sobór Watykański II, Presbyterorum ordinis, Rzym 1965.
Stanowski A., Antyklerykalizm (hasło), w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1973, kol. 715.
Wielka encyklopedia powszechna PWN, t. 5, Warszawa 1965.
Więsyk K., Głoszenie prawdy o Chrystusie przez lud kapłański integralnym warunkiem dynamicznego rozwoju wspólnoty Kościoła, w: Kapłaństwo, red. L. Balter i in., tłum. L. Balter, Kolekcja Communio 3, Poznań–Warszawa 1988.
Żychiewicz T., Antyklerykalizm, Więź 2 (1959) nr 1, s. 13–16.
Żywczyński M., Kościół i Rewolucja Francuska, Warszawa 1951.

Downloads

Download data is not yet available.