Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 1 (2010)

Teologia pastoralna

Działalność trzeźwościowa Kościoła w Polsce w czasch przełomu

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.153-166  [Google Scholar]
Opublikowane: 04.04.2020

Abstrakt

La consumazione dell’alcool nella Polonia dei tempi del transito e delle conseguenze di una tale enorme consumazione erano molto serie. La quantità del alcool consumato per una statistica persona sempre è cresciuta. In conseguenza è cresciuto pure il numero dei alcolici. La Chiesa è reagita con una multiple attività per formare alla sobrietà. Proponeva la temperanza oppure l’astinenza come una strada per vincere l’alcoolismo. Da una parte si preoccupava per la profilattica, d’altra si sforzava per disporre alla liberazione personale. In un modo particolare si curava della religiosità degli alcolici, considerandola come un fondamento sulla quale si può appoggiare la formazione alla sobrietà.

Bibliografia

 1. Ablewicz J., O wychowaniu do trzeźwości, „Currenda” 124 (1972), s. 7–12. [Google Scholar]
 2. Baraniak A., Słowo arcypasterskie zapowiadające Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej” 20 (1969), nr 5, s. 110–111. [Google Scholar]
 3. Bartos J., Polskie kaznodziejstwo trzeźwościowe w latach 1945–1975, Lublin 1978. [Google Scholar]
 4. Blachnicki F., Abstynenckie Credo Krucjaty Wstrzemięźliwości, „Homo Dei” 15 (1960), s. 65–75. [Google Scholar]
 5. Blachnicki F., Krucjata Trzeźwości, „Homo Dei” 27 (1958), s. 612–624. [Google Scholar]
 6. Blachnicki F., Wartości humanistyczne idei abstynenckiej, Homo Dei 29 (1960), s. 561–597. [Google Scholar]
 7. Borecki R., Pijak też człowiek, „Tygodnik Powszechny” 26 (1972). [Google Scholar]
 8. Burszta J., Wieś i karczma, Warszawa 1950. [Google Scholar]
 9. Czapliński B., Odezwa z okazji Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, „Orędownik Diecezji Chełmińskiej” 23 (1972), nr 1–3, s. 43–44. [Google Scholar]
 10. Drzazga J., List pasterski na Wielki Post Roku Świętego 1975, „Warmińskie Wiadomości Diecezjalne” 30 (1975), nr 2, s. 73–76. [Google Scholar]
 11. Gołębiewski P., List pasterski na Wielki Post, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 69 (1969), nr 4–5. [Google Scholar]
 12. Gołębiowski P., List pasterski przed rozpoczęciem rekolekcji trzeźwościowych Orędzia NMP Fatimskiej, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 69 (1976), nr 4–5. [Google Scholar]
 13. Gołębiowski P., Odezwa przed Tygodniem Trzeźwości, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 65 (1972), nr 11–12, s. 258–259. [Google Scholar]
 14. Granat W, Moralna ocena alkoholizmu, „Ateneum Kapłańskie” 42 (1952) nr 283/2. [Google Scholar]
 15. Granat W., Moralność katolicka wobec zagadnienia alkoholizmu, „Ateneum Kapłańskie” 42 (1950) nr 282/2. [Google Scholar]
 16. Gulbinowicz H., List pasterski w związku z Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 31 (1976) nr 3–5, s. 93–94. [Google Scholar]
 17. Jeż I., Słowo ks. Biskupa Ordynariusza na rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, Koszalińsko-„Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne” 3 (1975), nr 2. [Google Scholar]
 18. Jop F., List pasterski na Wielki Post, „Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej” 24 (1969), nr 3, s. 81–84. [Google Scholar]
 19. Karczewski J., Misje trzeźwościowe – nowy model misji parafialnych, „Homo Dei” 44 (1975). [Google Scholar]
 20. Korża H., Abstynencki ruch (hasło), w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski,Lublin 1973, k. 45–45; 46. [Google Scholar]
 21. Kowalski Z., Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, „Orędownik Diecezji Chełmińskiej” 20 (1969), nr 1–4. [Google Scholar]
 22. Krasiński J., Asceza kapłańska wobec Kany Galilejskiej, „Homo Dei” 40 (1971). [Google Scholar]
 23. Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Podręcznik KWC, Krościenko 1979. [Google Scholar]
 24. Krzeszowski T., Dom rekolekcyjny Duszpasterstwa Trzeźwości przy klasztorze oo. Kapucynów w Zakroczymiu, w: Antropologiczne kategorie trzeźwości. Materiały ogólnopolskiego sympozjum pastoralnego (20-21 VI 1978), red. K. Majdański, Warszawa 1980. [Google Scholar]
 25. Kumor B., Obertyński Z., Historia Kościoła w Polsce, t. 2, Poznań 1974. [Google Scholar]
 26. Lisowski M., Alkoholizm a moralność, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 20 (1977), nr 4. [Google Scholar]
 27. Lisowski M., Materiały do akcji trzeźwościowych, Kraków 1958. [Google Scholar]
 28. Lisowski M., Podstawy etyki alkoholowej, w: Zarys alkohologii, Kraków 1965. [Google Scholar]
 29. Lisowski M.., Nałóg pijaństwa – studium moralne, Poznań 1958. [Google Scholar]
 30. Markowski A., Alkohol w kulturze i obyczaju, „Tygodnik Powszechny” 27 (1973), nr 32. [Google Scholar]
 31. Materiały do programu przeciwdziałania alkoholizmowi, Warszawa 1982, s. 42–44. [Google Scholar]
 32. Padacz W., Katolicka akcja trzeźwościowa w Polsce porozbiorowej, „Homo Dei” 32 (1963). [Google Scholar]
 33. Pagiewski H., Ambona i konfesjonał w tworzeniu obyczaju trzeźwości, „Homo Dei” 44 (1975), s. 193–201. [Google Scholar]
 34. Pawłowski A., Kapłan apostołem trzeźwości, „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej” 22 (1971), nr 11. [Google Scholar]
 35. Piechota F., Z działalności trzeźwościowej oo. Kapucynów w diecezji opolskiej, „Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej” 33 (1978), nr 4-5. [Google Scholar]
 36. Rocznik statystyczny GUS (1974), s. 143, 220, 439. [Google Scholar]
 37. Sikorki B., List pasterski na V Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 57 (1972) nr 8. [Google Scholar]
 38. Słowo Arcypasterskie zapowiadające V Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej” 22 (1971), nr 11. [Google Scholar]
 39. Szczurek K.H., Cele i zadania Duszpasterstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, „Chrześcijanin w Świecie” 9 (1977), nr 59–60. [Google Scholar]
 40. Święcicki A., Alkohol – zagadnienie polityki społecznej, Warszawa 1968. [Google Scholar]
 41. Święcicki A., Alkohol i odpowiedzialność, „Tygodnik Powszechny” 24 (1970), nr 18. [Google Scholar]
 42. Święcicki A., Najgorsze jest lekceważenie problemu, „Więź” 16 (1973), nr 4, s. 64–69. [Google Scholar]
 43. Tołkan M., Zapobieganie alkoholizmowi i przestępczości, Warszawa 1979. [Google Scholar]
 44. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, „Kronika Diecezji Przemyskiej” 55 (1969), nr 2, s. 46–48. [Google Scholar]
 45. Warmińskie Wiadomości Diecezjalne 35 (1980), nr 1. [Google Scholar]
 46. Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej 20 (1965), nr 11. [Google Scholar]
 47. Wiara, modlitwa i życie w Kościele katowickim. Uchwały I Synodu Diecezji Katowickiej, Katowice–Rzym 1966, s. 258–262. [Google Scholar]
 48. Wilkanowicz S., Trzeźwy antyalkoholizm, Tygodnik Powszechny 23(1969)29. [Google Scholar]
 49. Wójcik S., Kapłan wobec problemu alkoholizmu, „Homo Dei” 47 (1977). [Google Scholar]
 50. Wyszyński S., Zachęta Prymasa Polski do rekolekcji trzeźwościowych, „Wiadomości Archidiecezji Warszawskiej” 55 (1973), nr 1–4. [Google Scholar]
 51. Wytyczne Episkopatu Polski dla Kościelnej Działalności Trzeźwościowej, „Ateneum Kapłańskie” 66 (1974), nr 394/2, s. 260–265. [Google Scholar]
 52. XVI Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Królowa Apostołów – Orędowniczka Ruchu Trzeźwości im. św. Maksymiliana Kolbego, Lublin–Łomża 1982. [Google Scholar]
 53. Żychiewicz T., Drugie dno butelki, „Tygodnik Powszechny” 24 (1970), nr 40. [Google Scholar]
 54. Żychiewicz T., Drugie dno butelki, „Tygodnik Powszechny” 24 (1970), nr 40. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.