Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 1 (2010)

Teologia systematyczna

Świadectwo o dziełach Bożych. Analiza lingwistyczna perykopy J 9, 1- 41

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.73-97  [Google Scholar]
Opublikowane: 04.04.2020

Abstrakt

The linguistic analysis of the pericope John 9,1-41 is carried out. First the problem of blindness in the Bible is shortly presented. Then the seven parts of the pericope are analysed from the point of view of the vocabulary, the syntax and the semantics. Then it is pointed out how each part shows us the role and the meaning of testimony as a way which may lead both the person giving it and those listening to it closer to the full knowledge of the Lord.

Bibliografia

 1. Bednarz M., Pisma św. Jana, Tarnów 1994. [Google Scholar]
 2. Blank J., Das Evangelium nach Johannes, Düsseldorf 1981. [Google Scholar]
 3. Borchert G.L., The New American Commentary, t. 25, Nashville 1996. [Google Scholar]
 4. Brown R.E., An Introduction to the Gospel of John, New York 2003. [Google Scholar]
 5. Brown R.E., The Gospel according to John (I-XII). A New Translation with Introduction and Commentary, The Anchor Bible 29, New York 1980. [Google Scholar]
 6. Czerski J., Analiza lingwistyczna przypowieści o niemiłosiernym dłużniku, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 1(1993), nr 2, s. 27–38. [Google Scholar]
 7. Czerski J., Metody interpretacji Nowego Testamentu, Opole 1997. [Google Scholar]
 8. Egger W., Methodenlehre zum Neuen Testament. Einführung in linguistische und historisch-kritische Methoden, Freiburg–Basel–Wien 1987. [Google Scholar]
 9. Ewangelia według św. Jana. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, oprac. L. Stachowiak, Poznań–Warszawa 1975. [Google Scholar]
 10. Fausti S., Rozważaj i głoś Ewangelię. Wspólnota czyta Ewangelię według św. Jana, tłum. B.A. Gancarz, t.1, Kraków 2004. [Google Scholar]
 11. Grabner-Haider A., Praktisches Bibellexikon, Freiburg–Basel–Wien 1971. [Google Scholar]
 12. Langkammer H., Metody lingwistyczne, w: Metodologia Nowego Testamentu, red. H. Langkammer, Pelplin 1994, s. 233–270. [Google Scholar]
 13. Metzger B.M., Coogan M.D., Słownik wiedzy biblijnej, tłum. A. Karpowicz i in., Warszawa 1997. [Google Scholar]
 14. Moloney F.J., The Gospel of John, Collegeville 1998. [Google Scholar]
 15. Rogers JR C.L., Rogers III C.L., The New Linguistic and Exegetical Key to the Greek New Testament, Grand Rapids 1998. [Google Scholar]
 16. Schnackenburg R., Das Johannesevangelium, cz. 2: Kommentar zu Kap. 5-12, Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament 4, Freiburg–Basel–Wien 1971. [Google Scholar]
 17. Tronina A., Panie, abym przejrzał: ślepota i niewidomi w Biblii, Lublin 1997. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.