Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 1 (2023)

Artykuły

Społecznie zorientowane metafory zjawisk naturalnych w poezji litewskiej i rosyjskiej XX wieku

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.18/2023_07ek  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2023

Abstrakt

Artykuł analizuje zorientowane społecznie metafory zjawisk atmosferycznych w poezji litewskiej i rosyjskiej XX wieku z perspektywy językowo-kulturologicznej w celu ustalenia podobieństw i różnic tych metafor we wskazanym zakresie. Liczne metafory wiatru są przedmiotem szczególnej uwagi w obu językach, podczas gdy metafory innego zjawiska, jakim jest deszcz, prezentowane są jedynie w poezji rosyjskiej. Wskazuje to na wybiórczość poetyckich metafor i systemów poetyckich. Z językowo-kulturowego punktu widzenia na uwagę zasługuje zróżnicowanie metafor według sfer zawodowych, a także odmienne znaczenie podobnych metafor w obu językach poetyckich. Metafory odnoszące się do statusu społecznego, których podstawą są te same cechy sfery inicjalnej, odzwierciedlają specyficzne cechy językowe sytuacji społeczno-kulturowej i ich związek z tradycją kulturową, co sprawia, że podobne metafory są przeciwstawne w dwóch analizowanych językach.

Bibliografia

 1. Arutyunova N.D. (1979), Jazykovaya metafora (sintaksis i leksika), [w:] Grigoryev V.P. Lingvistika i poetika, Moskva, Nauka, s. 147–173. [Google Scholar]
 2. Arutyunova N.D. (1990), Metafora i diskurs, [w:] Arutjunova N.D., Zhurinskaya M.A., Krongauz M.A. Teoriya metafory, Moskva, Progress, s. 5–32. [Google Scholar]
 3. Arutyunova N.D. (2003), Vola i svoboda, [w:] Arutyunova N.D. Logicheskiy analiz yazyka, Moskva, Indrik, s. 73–99. [Google Scholar]
 4. Glazunova O.I. (2000), Logika metaforicheskih preobrazovaniy, Sankt-Peterburg, Piter. [Google Scholar]
 5. Jasiūnaitė B., Konickaja J. (2003), „Atlėkė paukštis be sparnų“ (Atmosferos reiškiniai frazeologijoje: sniegas), „Kalbotyra“, t. 52(1), s. 45–60. [Google Scholar]
 6. Jasiunaite B., Konickaja J. (2009), Kolesnica Perkunasa (atmosfernyye yavleniya v vyrazheniyah s perenosnym znacheniem: oblaka), [w:] Ivanov Vyach. Vs. Balto-slav’yanskie issledovaniya XVIII, Yazyki slavyanskoj kultury, Moskva, s. 504–527. [Google Scholar]
 7. Jasiūnaitė B., Konickaja J. (2020). Lietaus metaforos lietuvių ir rusų poezijoje, [w:] Rutkovska K., Niebrzegowska-Bartmińska S. Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje. Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków, Vilnius, Liublinas, s. 303–325. [Google Scholar]
 8. Jasiunaite B., Konickaya E. (2014), Antropomorfnyye metafory vetra v litovskoy i russkoy poezii, [w:] Koroļova J., Kovzele O., Butāne-Zarjuta J. Cilvēks valodā: etnolingvistika, lingvistiskā pasaules aina [Human in language: Ethnolinguistics, linguistic view of world] / „Komparatīvistikas almanāhs” [Journal of Comparative Studies], 4(33)), 4(3), s. 369–386. [Google Scholar]
 9. Kazlauskaitė R. (2009), Mėnulio stereotipai lietuvių poezijoje, „Baltistica“, XLIV (2), s. 355–377. [Google Scholar]
 10. Kazlauskaitė R. (2018a), Vėjo vaizdinys lietuvių poezijoje, „Linguistica Lettica“, 26, s. 259–281. [Google Scholar]
 11. Kazlauskaitė R. (2018b), Žaibo vaizdinys lietuvių poezijoje, „Lietuvių kalba“, 12, s. 1–27; https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/22516 (access: 10.11.2022). [Google Scholar]
 12. Kondrat’eva O.N. (2014), Metafora kak lingvokul’turnyy fenomen, “Lingvokul’turologiya”, No 8, s. 104–106; https://cyberleninka.ru/article/n/metafora-kak-lingvokulturnyy-fenomen (access: 10.11.2022). [Google Scholar]
 13. Konickaya E. (2016), Kamen’ v litovskoy poezii XX veka, [w:] Civyan T.V., Zavyalova M.V. Dialog s kamnem: ot prirody k kul’ture, Institut mirovoj kul’tury MGU, Moskva, s. 183–196. [Google Scholar]
 14. Moteyunaite I.V. (2006), Vospriyatie yurodstva russkoy literaturoy XIX-XX vekov, Pskov. [Google Scholar]
 15. Oskolkova N.V. (2004), Osobennosti struktury esteticheskogo polya denotatvnogo klassa “veter”. Na material russkoy poezii XVIII–XX vv. Diss. na soiskanie uch.step.kand. fil.n., Arhangel’sk. [Google Scholar]
 16. Vorob’ev V.V., Poljakova G.M. (2012), Sopostavitel’naja lingvokulturologija kak novoye nauchnoye napravleniye, “Vestn. RUDN”, ser. “Russkiy i inostrannyje yazyki i metodika ih prepodavanija”, No 2, s. 13–18. [Google Scholar]