Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 2/17 (2022)

Artykuły

Polskie archiwalia jako źródło badań nad tekstem rosyjskim. Specyfika dawnych aktów ślubnych

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.17/2022_10ai  [Google Scholar]
Opublikowane: 16.12.2022

Abstrakt

W artykule opracowaniu zostały poddane teksty aktów ślubnych zawarte w katolickich parafialnych księgach metrykalnych pochodzących z przełomu XIX/XX wieku z terenu współcześnie mieszczącego się w granicach miasta Łodzi. Celem opracowania jest zarówno zaprezentowanie przykładowych tekstów metryk ślubnych, z zachowaniem ich niezmienionej, oryginalnej postaci, jak i ich analiza od strony językowej. Dzięki zwróceniu uwagi na specyficzne cechy językowe dokumentów Autorka przekonuje o ich wartości naukowej i udowadnia osobliwy charakter języka rosyjskiego, ukształtowany pod wpływem polskim. Ponadto, w artykule wskazano na szablonową budowę dokumentów oraz zawartość treściową poszczególnych ich części.

Bibliografia

  1. Dacewicz L., Chomko J., Smakulska J. (2017), Księgi metrykalne chrztów Kościoła rzymskokatolickiego dekanatu białostockiego z II połowy XIX wieku. Treść i struktura metryk. Alfabetyczne spisy imienne, Białystok. [Google Scholar]
  2. Hałuszczak P. (2012), Niezbędnik genealoga, Mnichowo–Poznań. [Google Scholar]
  3. Laszuk A. (1998), Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce. Informator, Warszawa. [Google Scholar]
  4. Pawiński M. (2002), Akta stanu cywilnego w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX w., „Archeion”, t. 104. [Google Scholar]
  5. Szkutnik P. (2012), Regionalny poradnik genealogiczny – stan zachowania ksiąg metrykalnych parafii rzymskokatolickich w gminie Uniejów, „Biuletyn Uniejowski”, t. 1. [Google Scholar]
  6. Związek J. (1993), Stan badań nad księgami metrykalnymi diecezji częstochowskiej, „Zeszyty Historyczne”, z. 1. [Google Scholar]
  7. Jarosińska M. (b.r.), Jak odczytywać akty sporządzone po rosyjsku, http://andreovia.pl/publikacje/genealogia/item/151-stare-akty-po-rosyjsku [dostęp: 20.08.2022]. [Google Scholar]
  8. Jarosińska M. (b.r.), O metrykach, http://www.andreovia.pl/publikacje/genealogia/item/148-o-metrykach [dostęp: 20.08.2022]. [Google Scholar]
  9. Powiat grodzki m. Łódź (b.r.), Metryki.Genealodzy.pl, https://metryki.genealodzy.pl/pow-30 [dostęp: 30.08.2022]. [Google Scholar]
  10. Rejestracja aktów stanu cywilnego – jak było kiedyś, a jak jest teraz? (2015), https://archiwum.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/13026,Rejestracja-aktow-stanu-cywilnego-jak-bylo-kiedys-a-jak-jest-teraz.html?search=14100618158486 [dostęp: 20.08.2022]. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.