Sióstr Służebniczek praca w Dobrej w latach 1909-2004


Abstrakt

Na lata 1909–2004 przypadła w Dobrej praca sióstr zakonnych ze zgromadzenia Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, zwanych potocznie Służebniczkami Dębickimi. Artykuł niniejszy traktuje o ich pracy – niezwykle skromnej, acz tak bardzo potrzebnej dla wspólnoty parafialnej – siostry troszczyły się w tym czasie o chorych, ubogich, pomagały starszym, pracowały przy parafii, troszcząc się o wygląd kościoła i stan bielizny kościelnej, prowadziły katechezę, a przede wszystkim prowadziły ochronkę dla dzieci, co było głównym ich celem i zadaniem. W artykule zostały ukazane także trudności, z jakimi siostry się zmagały, a wszystko oparte zostało o materiały archiwalne pozostałe po siostrach oraz o ich wspomnienia. Artykuł jest nowatorski, gdyż porusza zagadnienia dotąd nieopracowane.


Słowa kluczowe

służebniczki dębickie, Dobra k. Limanowej, siostry zakonne, ochronka dla dzieci.

Biel Bogusława, Edmund Bojanowski (1814–1871), [w:] Chrześcijanie, red. B. Bejze, Warszawa 1974. [Google Scholar]
Cieślik Adrian, Inwentarz archiwum parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej, Kraków 2016 [praca magisterska pisana pod kierunkiem ks. prof. Józefa Mareckiego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie]. [Google Scholar]
Deszcz Stanisław, Bł. Edmund Bojanowski, Kraków 2010. [Google Scholar]
Krasoń Agnieszka, Syska Małgorzata, Błogosławiony Edmund Bojanowski, Kraków 1999. [Google Scholar]
Pachucki Józef, Bojanowski Edmund Wojciech Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 2., red. W. Konopczyński, Kraków 1939, s. 236. [Google Scholar]
Tajanowicz Władysława Juliusza, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanego Poczęcia (służebniczki dębickie), [w:] Studia i materiały do historii chrześcijaństwa w Polsce. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, t. 4., red. A Chruszczewski, K. Dębowska i in., Lublin 1987. [Google Scholar]
Wojs Adam, 600 lat wsi Dobra, Limanowa 1961. [Google Scholar]

[Błogosławiony Edmund Bojanowski], http://www.sluzebniczkinmp.pl/zalozyciel-7401/biografia-7402 (pobrano: 23 IV 2020r.). [Google Scholar]
Poradnik genealogiczny. Wartość pieniądza: http://genealog.mrog.org/wartosc_pieniadza.html#morga%20 [pobrano 20 XII 2020r.]. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2021-06-30


Udostępnij

Cieślik, A. (2021). Sióstr Służebniczek praca w Dobrej w latach 1909-2004. Nasza Przeszłość, 135, 167-184. https://doi.org/10.52204/np.2021.135.167-184

Adrian Łukasz Cieślik  adrian.cieslik92@gmail.com
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5870-8365

historyk, archiwista, doktorant na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII. W swoich badaniach zajmuje się kancelarią prowincjała dominikanów w okresie galicyjskim. Zainteresowania naukowe: historia społeczna Galicji, historia wsi Dobra w powiecie limanowskim, historia Kościoła w XIX w., archiwistyka, etnografia.