Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 128 (2017): Nasza Przeszłość

Artykuły

"Iam seges est ubi troia fuit". Inskrypcje z nieistniejącej sali klasztoru cystersów w Bledzewie

 • Bożena Grabowska
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2017.128.71-85  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2017

Abstrakt

Tekst opisuje dokument znajdujący się w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu. Jest to odpowiedź przeora bledzewskiego O. Jana Nepomucena Kalacińskiego i trzech innych profesów na ankietę przesłaną przez Konsystorza Poznańskiego z dnia 3 lipca 1828 r. z pytaniami o ilość mszy i innych nabożeństw sprawowanych w parafiach obsługiwanych przez cystersów, a także o treść znajdujących się w budynkach kościel-nych inskrypcji. Udzielony respons zawiera opis jednej z sal klasztornych, zdobionej malowidłami i napisami. Z ich treści wynika, iż wykonano je w następstwie obchodów jubileuszu 600-lecia ustanowienia reguły cystersów, który był obchodzony uroczyście w całym zakonie w 1699 roku. Malowidła musiały powstać po 1776 r., możliwe, że ich autorem był malarz Jan Seifrit (Szyfert), którego nazwisko zostało odnotowane w księdze wydatków klasztoru bledzewskiego. Znalezisko jest tym cenniejsze, iż sam klasztor w Bledzewie nie zachował się. Został rozebrany w 1843 r. i nie wiadomo jak wyglądało jego wnętrze. Opisany rękopis informuje o fazach budowy klasztoru, osobach, które przyczyniły się do jego powstania a także podaje wygląd jednej z najważniejszych sal klasztornych.

Bibliografia

 1. B. Grabowska, Paradyż i Raj Utracony, Gorzów Wlkp. 2010. [Google Scholar]
 2. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995, pod red. L. Grzebień SJ, Kraków 1996. [Google Scholar]
 3. L. Hertel, Geschichte des ehemaligen Zisterzienserklosters Blesen, Blesen 1928. [Google Scholar]
 4. L. Ledebour, Zur Geschichte des Cistercienserkloster Blesen in Grossherzogthums Posen, [w:] „Neues Allgemeines Archiv”, t 3, Posen 1836, s. 293-320. [Google Scholar]
 5. R. Lehmann, Die altere Geschichte des Cistercienserklosters Dobriluh in der Lausitz, „Niederlausitzer Mitteilungen”, t. 13, Posen 1916-1917, z. 5-6, s. 181-326. [Google Scholar]
 6. K. Niesiecki, Herbarz Polski, Lipsk 1839-1845, t. 4. [Google Scholar]
 7. L. Petzelt, Die Niederlassung der Jesuiten in Meseritz, [w:] Apostolische Administratur Schneidemühle, Schneidemühle 1929, s.117-120. [Google Scholar]
 8. A. Pick, Zur Geschichte von Althofchen der Residenz der Blesener Abte, „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen“,T.2, Posen 1886, s. 33-58. [Google Scholar]
 9. P. Widawski, Wiadomość historyczno-chronologiczna o fundacji klasztorów, w Nowym Doberlugu, w Zemsku i w Bledzewie, XX Cystersów, „Archiwum Teologiczne. Pismo czasowe, poświęcone oświeceniu i zbudowaniu religijnemu wyd. przez ks. Jabczyńskiego”, R. I, Poznań 1836, s. 472-505; R. II, s. 55-69. [Google Scholar]
 10. P. Widawski, Kościół i klasztor księży cystersów w Bledzewie, „Przyjaciel Ludu”, R. 10, nr 7, 12. sierpnia 1843, s. 49-56. [Google Scholar]
 11. F. Winter, Zur Geschichte der Kloster Zinna, „Geschichtsblatter für Stadt und Land Magdeburg”, t. 2, 1876, s. 290-306. [Google Scholar]
 12. A.M. Wyrwa, Zemsko-Bledzew, [w:] Monasticon Cisterciense Poloniae, Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, Poznań, pod red. A.M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, t. 2, Poznań 1999, s. 370-386. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.