Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 128 (2017): Nasza Przeszłość

Artykuły

Kościół świętego Michała Archanioła w Iwańcu w diecezji pińskiej w 1933 roku

  • Waldemar Witold Żurek
Opublikowane: 30.12.2017

Abstrakt

Decyzją biskupa pińskiego Kazimierza Bukraby dotychczasowego proboszcza w Iwieńcu ks. Leona Bujnowskiego, od połowy grudnia 1933 roku zastąpił ks. Wincenty Frankiewicz. Przekazanie beneficjum iwienieckiego odbyło się w obecności dziekana iwienieckiego – ks. Waleriana Mackiewicza. W czasie tego aktu miała miejsce procedura przekazania swemu następcy świątyni parafialnej i kaplicy w Starzynkach. Tak więc sporządzony inwentarz wyszczególnia: przedmioty i paramenty liturgiczne służące do sprawowania kultu, plebanię i budynki gospodarcze, archiwum parafialne i grunty kościelne.

Bibliografia

  1. Bohdziewicz Piotr, Śpikowski Władysław, Antependium, [w: EK], t. 1 Lublin 1985, kol. 641. [Google Scholar]
  2. Ks. Kozilewicz Jan, Krótki zarys dziejów kościołka zbudowanego na cmentarzu kato-lickim w miasteczku Iwieńcu gubernji Mińskiej, Iwieniec: parafia św. Aleksego w Iwieńcu, 1909. [Google Scholar]
  3. Kozyrska Antonina, Szembek Jerzy Józef, [w:] EK, t. 19, Lublin 2013, kol. 40. [Google Scholar]
  4. Litak Stanisław, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Lublin 1996. [Google Scholar]
  5. Petrani Aleksy, Bukraba Kazimierz, [w: EK], t. 2 Lublin 1985, kol. 1189-1190. [Google Scholar]
  6. Rąkowski Grzegorz, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi, Warszawa 1997. [Google Scholar]
  7. Sima Jerzy Leoncjusz, 300 lat franciszkanów w Iwieńcu, Niepokalanów 2002. Iwieniec, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 3 Warszawa 1882, s. 324. [Google Scholar]
  8. Spis kościołów i duchowieństwa diecezji pińskiej w R. P. 1939, Pińsk 1939. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.