Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 126 (2016): Nasza Przeszłość

Artykuły

Wizytacja kościoła parafialnego w Dywinie w diecezji wileńskiej z 1867 roku

  • Waldemar W. Żurek
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2016.126.265-290  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2016

Abstrakt

Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dywinie, która była finansowana przez polskich królów, pochodzi z XVII wieku. Na przestrzeni lat należała do różnych diecezji. Początkowo znajdowała się w diecezji łuckiej, w 1799 r. została przeniesiona do diecezji wileńskiej, a od 1925 roku do diecezji pińskiej po jej utworzeniu w tym samym roku. Prezentowana wizytacja tego kościoła z 1867 roku jest prawdopodobnie inwentarzem i historią parafii spisanym przez ostatniego proboszcza Wawrzyńca Żurakowskiego MIC, po likwidacja parafii w 1866 r. przez władze carskie. Oryginalny wydrukowany dokument jest przechowywany w Archiwum Diecezjalnym w Drohiczynie.

Bibliografia

  1. Drączkowski Franciszek, Euzebiusz z Cezarei, EK, t. 4 Lublin 1985, kol. 1351-1352. [Google Scholar]
  2. Drączkowski Franciszek, Jan Chryzostom, Jan Złotousty, EK, t. 7 Lublin 1997, kol. 767. [Google Scholar]
  3. Dziura Ryszard, Lacroix Claude, EK, t. 10 Lublin 2010, kol. 355-356. [Google Scholar]
  4. Grzywacz Jerzy, Barbosa Agostino, EK, t. 2 Lublin 1985, kol. 24. [Google Scholar]
  5. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, Kraków 1996. [Google Scholar]
  6. Kamiński Stanisław, Faber Stapulensis, Encyklopedia Filozofii, t. 3 Lublin 2002, s. 356-357. [Google Scholar]
  7. Koza Stanisław Józef, Jansen Cornelius Starszy, EK, t. 7 Lublin 1997, kol. 988-989. [Google Scholar]
  8. Nowodworski Michał, Encyklopedia Kościelna (Tamburini Tomasz), t. 28 Warszawa 1905, s. 179. [Google Scholar]
  9. Sawa Robert, Knapiusz, Knapski, Cnapius, Gnap Grzegorz, EK, t. 9 Lublin 2002, kol. 199. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.