Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 124 (2015): Nasza Przeszłość

Artykuły

Wizytacja kościoła parafialnego w Kosowie z 1844 roku

 • Waldemar W. Żurek
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2015.124.137-164  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2015

Abstrakt

Prezentowana wizytacja kościoła kosowskiego z połowy XIX wieku daje wystarczająco informacji o administracji, posłudze pastoralnej i uposażeniu Kościoła katolickiego na Kresach Wschodnich, okresu staropolskiego Rzeczypospolitej. Ukazuje także znaczące postacie z ówczesnego życia politycznego i społecznego. Jednak najbogatszą jej częścią są dane dotyczące parafii wizytowanej, od najmniejszego szczegółu czy przedmiotu, po budowle sakralne (z ich wyposażeniem i paramentami do sprawowania kultu), mieszkalne i gospodarcze. Wizytacja ukazuje także troskę o stan moralny i dobra materialne parafii oraz porządek i rozkład liturgii sprawowanej w kościele parafialnym w Kosowie.

Bibliografia

 1. Bieniarzówna J., Kłągiewicz Andrzej Benedykt, PSB, t. XIII, s. 40-42. [Google Scholar]
 2. Biskupstwo wileńskie, opr. J. Kurczewski, Wilno 1912. [Google Scholar]
 3. Boniecki A., Herbarz Polski, t. 9, Warszawa 1906. [Google Scholar]
 4. Encyklopedia Kresów, red. M. Karolczuk-Kędzierska, Wydawnictwo Kluszczyński Kraków 2004. [Google Scholar]
 5. Kozłowska Z., Kubicki S., Marta z Pusłowskich Krasińska, [w:] PSB, t. XV s. 159. [Google Scholar]
 6. Królik L., Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII wieku, Lublin 1983. [Google Scholar]
 7. Litak S., Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Lublin 1996. [Google Scholar]
 8. Lulewicz H., Sapieha Lew, [w:] PSB, t. XXXV, s. 84-104. [Google Scholar]
 9. Mąkinia F., Balustrada, [w:] EK, t. 1, Lublin 1985, kol. 1290-1291. [Google Scholar]
 10. Popławski J., Kłągiewicz Andrzej Benedykt, [w:] EK, t. 9, Lublin 2002, kol. 185. [Google Scholar]
 11. Rąkowski G., Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 12. Strąkowski A., Cywiński Jan Kajetan, [w:] EK, t. 3, Lublin 1985, kol. 743. [Google Scholar]
 13. Zielińska Z., Ogińska z Ogińskich Helena, [w:] PSB, t. XXIII, s. 593-594. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.