Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 36 (1971): Nasza Przeszłość

Artykuły

Z dziejów kultu łaskami słynącego obrazu Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowej

  • Julita Nędza
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1971.36.189-197  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1971

Abstrakt

Wśród stosunkowo licznych sanktuariów maryjnych na ziemiach polskich, na uwagę zasługuje również siedemnastowieczny kościół parafialny we Włoszczowej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Geneza powstania tej świątyni wiąże się ściśle z ruchem reformacji w Polsce. W drugiej bowiem połowie wieku XVI Włoszczowa była ośrodkiem ruchu kalwińskiego. Działał tam wówczas, między innymi, Grzegorz z Żarnowca, znany minister zboru kalwińskiego. Szafrańcowie, ówcześni właściciele Włoszczowej, wyznania kalwińskiego, zamienili parafialny kościół katolicki, pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła, na zbór. W 1642 we Włoszczowie, objawiła się Matka Boża, dając znać, że chce, „aby katolicy nowy dla siebie kościół postawili”. Kilka lat później (1646) na miejscu objawienia się Najświętszej Maryi Panny wybudowano nową świątynię. Poniższy artykuł próbuje przybliżyć dzieje kultu obrazu przedstawiającego Matkę Bożą wraz ze św. Józefem i św. Joachimem. 

Bibliografia

  1. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 3 z. 12, Warszawa 1966. [Google Scholar]
  2. Malej W., Pirożyński M., Sanktuaria Matki Bożej w Polsce, „Homo Dei” 1957, s. 874-887. [Google Scholar]
  3. Szafraniec S., Królowa Narodu Polskiego, „Homo Dei” 1957 XI-XII. [Google Scholar]
  4. Wiśniewski J. Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w powiecie włoszczowskim, Marjówka Opoczyńska 1932. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.