Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 115 (2011): Nasza Przeszłość

Sprawozdania

Dzieje przygotowań kandydatów do kapłaństwa w Kościele katolickim. Spotkanie profesorów i wykładowców historii Kościoła w Wadowicach, 27-28 IV 2011

  • Stanisław Cieślak SJ
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2011.115.567-573  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2011

Abstrakt

Tegoroczne spotkanie księży profesorów i wykładowców historii Kościoła, które po raz pierwszy odbyło się w 1963 roku w Warszawie, miało miejsce tradycyjnie po Wielkanocy w dniach 27-28 kwietnia 2001 roku przy Sanktuarium św. Józefa w Wadowicach. Tematem spotkania była przeprowadzona w szerokim aspekcie refleksja nad dziejami przygotowania do kapłaństwa w Kościele katolickim.

Bibliografia

  1. Gil C. OCD, Karmelici Bosi w Wadowicach, Kraków 2010. [Google Scholar]
  2. Wider D. OCD, Wpływ rozprawy Ks. Karola Wojtyły «Nauka wiary u św. Jana od Krzyża» na rozwój duchowości sanjuanistycznej w Polsce, [w:] Katecheza drogą do Boga. Księga Jubileuszowa dedykowana Siostrze Profesor Czesławie Margaricie Sondej OSU, pod red. I. Popiołek oraz S. Cieślaka SJ, Kraków 2011, s. 61. [Google Scholar]
  3. Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, Częstochowa 1999. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>