Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 110 (2008): Nasza Przeszłość

Artykuły

Badacz dziejów Kościoła na Wileńszczyźnie (na marginesie jubileuszu ks. Tadeusza Krahela)

 • Marceli Kosman
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2008.110.5-16  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2008

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja księgi pamiątkowej ku czci ks. prof. Tadeusza Krahela. W artykule podkreślono, że księga jubileuszowa jest pięknym zwieńczeniem jego działalności naukowej. W omawianej księdze uwzględniono dokumentację niemal czterdziestoletniej twórczości publikacyjnej jubilata. Zawarto w niej również szereg odkrywczych przyczynków źródłowych na temat odległych i bliskich dziejów nie tylko (choć przede wszystkim) katolicyzmu na Wileńszczyźnie i Podlasiu, a także ujęć ogólnodziejowych.

Bibliografia

 1. Alma Mater Vilnensis. Prace Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego na obczyźnie. W dziesiątą rocznicą przerwania normalnej pracy USB. Sprawozdania i dokumenty, Londyn 1949. [Google Scholar]
 2. Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku 1945-1985, red. E. Ozorowski, Białystok 1981. [Google Scholar]
 3. Bardach J., O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań 1988. [Google Scholar]
 4. Krahel T., Z moją ziemią mój Kościół, Białystok 2007. [Google Scholar]
 5. Lorentz S., O sui generis konspiracyjnej współpracy między Warszawą i Wilnem, Album wileński, Warszawa 1986. [Google Scholar]
 6. Między Wilnem a Białymstokiem. 50-lecie śmierci Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego, Białystok 2007. [Google Scholar]
 7. Mój Kościół w historię wpisany. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Krahelowi, red. T. Kasabuła, A. Szot, wyd. Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku, Białystok 2007. [Google Scholar]
 8. W Tym, który umacnia. Księga pamiątkowa ku czci bpa Edwarda Ozorowskiego w 25-lecie sakry biskupiej, Białystok 2004. [Google Scholar]
 9. Wilno i Kresy Północno-Wschodnie, red. E. Feliksiak. T. 1, Białystok 1996. [Google Scholar]
 10. Życie religijne w Polsce pod okupacją 1939-1945, pr. zbior. red. Z. Zieliński, Katowice 1992. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>