Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 137 Nr 2 (2022): Our Past

Recenzje

Review: Rev. Paweł Kummer, “Karol Wojtyła and liturgical reform in archdiocese of Cracow”, Krakow 2022

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2022.137.2.209-217  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2022

Bibliografia

 1. Bereczyński G., Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II w archidiecezji warszawskiej 1963-1992, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 2. Białkowski M., Udział Karola Wojtyły w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1958-1978), [in:] Prymas i Papież. Studia poświęcone prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II, eds. M. Białkowski, dk. W. Rozynkowski, Toruń 2021, pp. 133-174. [Google Scholar]
 3. Białkowski M., Działalność Karola Wojtyły na forum Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji (1958-1978), „Przegląd Zachodni” 3:2018, pp. 197-232; [Google Scholar]
 4. Białkowski M., Udział Karola Wojtyły w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1958-1978), „Studia Salvatoriana Polonica”, vol. 12, 2018, pp. 275-321; [Google Scholar]
 5. Biszko T., Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w archidiecezji wrocławskiej do 1992 roku, Wrocław 2009. [Google Scholar]
 6. Dyduch J. M., Kardynał Karol Wojtyła w służbie Konferencji Episkopatu Polski, Kraków 2007; [Google Scholar]
 7. Kościół krakowski w tysiącleciu, Kraków 2000. [Google Scholar]
 8. Matwiejuk K., Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w diecezji siedleckiej, Siedlce 1999. [Google Scholar]
 9. Ogórek Z., Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w diecezji warmińskiej, Olsztyn 2006. [Google Scholar]
 10. Sadko Z., Percepcja soborowej odnowy liturgicznej w diecezji tarnowskiej za pasterzowania księdza arcybiskupa Jerzego Ablewicza (1962-1990), Tarnów 1997. [Google Scholar]
 11. Urban J., Św. Jan Paweł II jako biskup krakowski. Wybrane zagadnienia, Kraków 2020; [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.