Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 66 (1986): Nasza Przeszłość

Artykuły

Dyplomaci Kazimierza Wielkiego w Awinionie

 • Stanisław Szczur
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1986.66.43-106  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1986

Abstrakt

Esej dotyczy dyplomatów króla Kazimierza Wielkiego, którzy podróżowali jako posłowie do Awinionu, ówczesnej siedziby papieskiej. Właściwie każdą większą akcję dyplomatyczną króla poprzedzały polskie działania w Awinionie, gdzie szukał on poparcia dla swoich projektów. Było to szczególnie konieczne w obliczu konfliktu Polski z Krzyżakami o Pomorze. Zrozumiałe jest zatem, że pierwsze ambasady królewskie zajmowały się sprawami zakonnymi. W tym pierwszym okresie Kazimierz korzystał z doświadczonych dyplomatów, którzy rozpoczęli służbę już za czasów Władysława Łokietka. W latach czterdziestych XIV w. w królewskiej służbie dyplomatycznej pojawili się nowi ludzie, którzy zastąpili poprzednie pokolenie, większość z nich stanowili duchowni, często związani z kancelarią królewską i poprzez studia za granicą odpowiedzialni za opiekę nad powierzonymi im zadaniami. Służba w dyplomacji królewskiej oznaczała na ogół drogę do awansu w postaci bogatych beneficjów.

Bibliografia

 1. Balzer O., Genealogia Piastów, Kraków 1895. [Google Scholar]
 2. Chłopocka H. , Galhard de Carceribus i jego rola w sporze polsko-krzyżackim , w: Europa — Słowiańszczyzna — Polska, Poznań 1970. [Google Scholar]
 3. Długopolski E., Władysław Łokietek na tle swoich czasów, Wrocław 1951. [Google Scholar]
 4. Dworzek W. , Leliwici-Tarnowscy, Warszawa 1971. [Google Scholar]
 5. Kamińsku A., Pierwsze dwa wieki dziejów miasta Rzeszowa, w: Pięć wieków Rzeszowa XIV—XVIII w., Warszawa 1958. [Google Scholar]
 6. Karwasińska K., Złote hülle Karola IV w sprawie chrztu Litwyf w: Cultus et cognitio, Warszawa 1976. [Google Scholar]
 7. Kętrzyński S. , Ze studiów genealogicznych, „Miesięcznik Heraldyczny”. 1934. [Google Scholar]
 8. Ludevig P., Reliquiae manuscriptorum omnis aevi diplom atum ac monumentorum ineditorum adhuc, t. 5, Praneoforti et Lipsiae 1723. [Google Scholar]
 9. Mosbach A., Przyczynki do dziejów polskich, Poznań 1860. [Google Scholar]
 10. Paszkiewicz H., Polityka ruska Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1925. [Google Scholar]
 11. Ptaśnik J., Kollektorzy Kamery apostolskiej w Polsce piastowskiej. Rozprawy AU, Wydz, Hisit. Fii. T. 50 1910. [Google Scholar]
 12. Umiński J., Andrzej biskup zwierzyński w latach 1348—1356, w: Księga pamiątkowa ku czci Pinińskiego, Lwów 1936. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.