Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 78 (1992): Nasza Przeszłość

Artykuły

Polska architektura sakralna. Tradycja i współczesność. Kierunki poszukiwań twórczych w najnowszej architekturze

 • Ewa Węcławowicz-Gyurkovich
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1992.78.329-372  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1992

Abstrakt

W latach 80. w Polsce nastąpił niezwykły rozwój budowy kościołów, której wynikiem było powstanie ponad 1500 nowych obiektów sakralnych. Ten fenomen był wyjątkowy na skalę światową, podobnie jak zaangażowanie społeczeństwa w te projekty, które często miały także wymiar polityczny. Budowa kościołów, zwłaszcza takich jak kościoły strzechowe, stała się formą protestu społecznego, szczególnie zrozumiałą dla tych, którzy przeżyli komunizm. Było to wyrazem ekscytacji związanym z tworzeniem czegoś, co wcześniej było zakazane. W analizie przeprowadzonej w artykule przeanalizowano kilkadziesiąt „awangardowych” kościołów zbudowanych w tamtym okresie, koncentrując się głównie na tych wpisujących się w nurt postmodernistyczny. Polska architektura tego okresu, chociaż różniła się od zachodnich trendów postmodernistycznych, była świadkiem radykalnych zmian estetycznych i intelektualnych. Postmodernizm w architekturze Polski stał się sposobem sprzeciwu wobec abstrakcyjnych form przestrzeni związanych z totalitaryzmem. Chociaż bunt nie był powszechny, wywarł znaczny wpływ jako wyzwanie intelektualne. W dziełach architektonicznych tego okresu widoczne są różnorodne wpływy, w tym surrealistyczne kontynuacje rewolucji Dadaistycznej, a także neoromantyczne dążenia do autonomii stylistycznej w tradycji narodowej. Mimo że architektura starająca się podążać za postmodernizmem nie była liczna ani imponująco duża, jej dzieła dobrze ilustrują główne przesłanie tego nurtu i posiadają wyraźnie awangardowy charakter.

Bibliografia

 1. Boisserie O., Gehry, Site, Tigerman, Paris 1981. [Google Scholar]
 2. Kornecki M. , Sztuka ziemi krakowskiej, Kraków 1982. [Google Scholar]
 3. Krakowski P., Z zagadnień architektury XIX w., Historyzm i eklektyzm, w: Sztuka 2 połowy XIX w., Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź 1971, Warszawa 1973. [Google Scholar]
 4. Królikowski J.T., Żeby architektura była architekturą, ,Architektura” R. 30: 1983. [Google Scholar]
 5. Królikowski T., Obok Trasy, .Architektura” R. 38: 1984. [Google Scholar]
 6. Kucza-Kuczyński K., Nowe kościoły w Polsce, Warszawa 1991. [Google Scholar]
 7. Przestaszewska-Porębska E. , Doroczna Nagroda SARP im. Architektów St. Nowickiego i St. Skrypija, .Architektura” R. 40: 1986. [Google Scholar]
 8. Przestaszewska-Porębska E., Nowy Tradycjonalizm Warszawski .Architektura” R. 40: 1986. [Google Scholar]
 9. Rosier-Siedlecka M. E., Posoborowa architektura sakralna, Lublin 1980. [Google Scholar]
 10. Wallis A. , Socjologia a kształtowanie przestrzeni, Warszawa 1971. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.