Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 106 (2006): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Piśmiennictwo do stanu badań nad architekturą sakralną w Polsce 1945-1989

 • Andrzej Majdowski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2006.106.323-334  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2006

Abstrakt

W artykule przestawiono stan badań nad architekturą sakralną w Polsce w latach 1945-1989 w świetle publikacji wydanych po II wojnie światowej.

Bibliografia

 1. Boniecki A., Budowa kościołów w diecezji przemyskiej, Paryż 1980. [Google Scholar]
 2. Danielewicz J., Kościół i jego wnętrze w świetle przepisów prawno-liturgicznych. Kielce 1948. [Google Scholar]
 3. Krakowski P., Die Kirchenarchitektur Krakau nach 1945, w: Die Sakrale Architektur Krakaus vom vorromanischen Beginn bis zur heutigen Zeit, Wien 1993. [Google Scholar]
 4. Nadrowski H., Kościoły naszych czasów. Dziedzictwo i perspektywy, Kraków 2000. [Google Scholar]
 5. Olszewski A. K., Próba typologii współczesnych kościołów w Polsce, w: Sacrum i sztuka, Kraków 1989. [Google Scholar]
 6. Pasierb J., Zagadnienie nowoczesnej sztuki kościelnej w świetle konstytucji o liturgii, w: Wprowadzenie do liturgii, Poznań 1967. [Google Scholar]
 7. Rabiej J., Tradycja i nowoczesność w architekturze kościołów katolickich: świątynia fenomenem kulturowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Architektura. Gliwice 2004. [Google Scholar]
 8. Rosier-Siedlecka M. E., Posoborowa architektura sakralna. Aktualne problemy projektowania architektury kościelnej, Lublin 1979. [Google Scholar]
 9. Snela B., Przestrzeń kościelna, w: Liturgika ogólna, Lublin 1973. [Google Scholar]
 10. Zieliński C., Sztuka sakralna. Co należy wiedzieć o budowie, urządzaniu, wyposażeniu, ozdobie i konserwacji Domu Bożego, Poznań 1960. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora