Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 77 (1992): Nasza Przeszłość

Artykuły

Uwagi o konserwacji zabytków architektury sakralnej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX stulecia

 • Andrzej Majdowski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1992.77.227-248  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1992

Abstrakt

W artykule omówiono niektóre problemy, które zdaniem autora miały szczególne znaczenie w kształtowaniu się poglądów na temat opieki nad zabytkami sakralnymi w tej części Polski, która znajdowała się niegdyś pod zaborem rosyjskim, gdzie przed I wojną światową nie istniały żadne zasady prawne ani organizacyjne dla zachowanie dziedzictwa kulturowego. Inwestycje kościelne w dużej mierze uzależnione były od decyzji podejmowanych przez władze polityczne. Jednakże w dziedzinie artystycznej panowała całkowita dowolność w projektowaniu obiektów kultu, co dotyczyło zarówno budowy nowych kościołów, jak i wszelkiego rodzaju przebudów istniejących budynków. Ważną rolę odegrały zatem stowarzyszenia, które zgodnie ze swoimi statutami zajmowały się ochroną zabytków. Odpowiednia świadomość rozwinęła się w ostatnim ćwierćwieczu XIX w., jednak za organizację w pełni profesjonalną można uznać dopiero Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, założone w Warszawie w 1906 r. Około 1900 r. zaczęto ukazywać się w prasie doniesienia po procedurach konserwatorskich nastąpiły poważniejsze rozważania teoretyczne. Od początku w dyskusji tej uczestniczyli konserwatorzy zabytków z Krakowa, których poglądy odzwierciedlały naukę estetyczną wyznawaną przez naukowców niemieckich i austriackich.

Bibliografia

 1. Brykczyński A. , Dom boży, to jest praktyczne wskazówki budowania, naprawiania i utrzymywania kościołów, Warszawa 1897. [Google Scholar]
 2. Frycz J., Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918, Warszawa 1975. [Google Scholar]
 3. Gościcki L. , Budowa świątyni. Wskazówki przy wznoszeniu i odbudowie kościołów oraz zdobieniu ich wnętrza, Płock 1948. [Google Scholar]
 4. Górzyński W., Szanujemy stare Włocławek 1916. [Google Scholar]
 5. Kiślański Z., W sprawie konserwatorstwa zabytków przeszłości, „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny” 1881. [Google Scholar]
 6. Krzyżanowski H., Zbiór przepisów o fabrykach kościelnych i dozorach kościelnych parafie katolickie obejmujący, obowiązujących w Królestwie Polskim, postanowienia i instrukcje w przedmiocie budowania, restauracji i reparacji budowli kościelnych i plebańskich, wydany za upoważnieniem Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Warszawa 1863. [Google Scholar]
 7. Lauterbach A., O konserwacji historycznej i romantycznej, .Architektura i Budownictwo” R. 3: 1927. [Google Scholar]
 8. Łuszczkiewicz W., Wskazówka do utrzymywania kościołów, cerkwi i przechowywanych tamże zabytków przeszłości, Kraków 1869. [Google Scholar]
 9. Muczkowski J., Ochrona zabytków, Kraków 1914. [Google Scholar]
 10. Walicki M., Polichromia kościoła św. Trójcy na zamku w Lublinie, „Ochrona Zabytków” R. 7: 1954. [Google Scholar]
 11. Wojciechowski J., Historia powstania i rozwoju organizacji opieki państwowej nad zabytkami sztuki w Polsce, w: „Ochrona Zabytków Sztuki” Warszawa 1930-31. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora