Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 68 (1987): Nasza Przeszłość

Artykuły

Rzymskokatolickie budownictwo kultowe w twórczości projektowej Józefa P. Dziekońskiego (1844-1927)

  • Andrzej Majdowski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1987.68.169-232  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1987

Abstrakt

Józef P. Dziekoński (1844-1927) należy do najaktywniejszych twórców w dziedzinie architektury sakralnej na przełomie XIX i XX wieku, uważany jest za architekta ponad stu kościołów. Na podstawie badań źródłowych autor podaje, że według projektów Dziekońskiego zbudowano 66 kościołów, 14 projektów nie zostało zrealizowanych, a ponad 10 zostało napisanych błędnie lub nie ma potwierdzenia archiwalnego. Wśród budowanych kościołów autor wyróżnia: wczesne bazyliki w tzw. stylach przejściowych, kościoły bazylikowe i halowe w stylu wiślano-bałtyckim oraz kościoły w stylu nawróconego historyzmu (tradycjonalizmu). Kolejnym obszarem działalności J. Dziekońskiego był prace konserwatorskie. Według jego projektów odrestaurowano cztery kościoły, rozbudowano pięć, a dziewięć przebudowano. W okresie kształtowania się teoretycznych przesłanek konserwacji zabytków działalność projektowa J. Dziekońskiego wydawała się reprezentatywna dla ówczesnych przedsięwzięć konserwatorskich, przynajmniej na obszarze Królestwa Polskiego.

Bibliografia

  1. Dziekoński J., Kościół p.w. św. Stanisława w Warszawie, 1905. [Google Scholar]
  2. Kłos Wł., Kromka architektoniczna, „Wędrowiec”, R. 1902 [Google Scholar]
  3. Orłowicz M., Przewodnik ilustrowany po województwie białostockim, Białystok 1937. [Google Scholar]
  4. Rottermund A., Katalog rysunków architektonicznych z Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1970. [Google Scholar]
  5. Schimmelpfennig A., Kościół w Dąbrowie Wielkiej, PTechn R. 1890. [Google Scholar]
  6. Wiercińska J., Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860—1914, w: Źródła do dziejów sztuki polskiej, Warszawa 1969. [Google Scholar]
  7. Wolmar A., S.p. Józef Dziekoński, „Kurier Warszawski” (dalej: KW), R. 1927 [Google Scholar]
  8. Żyskar J., Nasze kościoły. Diecezja mińska. Warszawa 1913. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora