Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 79 (1993): Nasza Przeszłość

Artykuły

Importy włoskie w architekturze dziewiętnastowiecznych kościołów warszawskich

 • Andrzej Majdowski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1993.79.249-278  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1993

Abstrakt

W XIX w. w Warszawie zbudowano szesnaście kościołów katolickich. Dziesięć z nich inspirowanych było zabytkami architektury Włoch i przez pewien czas tamtejsi architekci mieli praktycznie monopol na projektowanie ważniejszych – nie tylko sakralnych – budowli. Napływ artystów włoskich ustał w połowie stulecia, ale twórcy polscy także woleli sięgać po zainicjowane przez siebie wzorce. Spis kościołów sporządzono według standardu stylistycznego i chronologicznego. Tylko dwa spośród omawianych kościołów przetrwały w nienaruszonym stanie, unikając poważniejszych strat w ostatniej wojnie.

Bibliografia

 1. Bartczakówa A., Franciszek Maria Lanci, Warszawa 1954. [Google Scholar]
 2. Bartoszewicz J. , Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod względem historycznym, Warszawa" 1855. [Google Scholar]
 3. Brzeziewicz E., Kronika kościoła i parafii św. Aleksandra w Warszawie, Warszawa 1930. [Google Scholar]
 4. Górski L., Objaśnienie i rachunek budowy kościoła św. Augustyna w Warszawie, Warszawa 1898. [Google Scholar]
 5. Jaroszewski T., Kościół Św. Aleksandra, Warszawa 1973. [Google Scholar]
 6. Kalinowski W., Trawkowski St., Uwagi o urbanistyce i architekturze miejskiej Królestwa Kongresowego w pierwszej połowie XIX wieku, w: „Studia i Materiały do Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki”, t. 1, Warszawa 1956. [Google Scholar]
 7. Koźmian K., Pamiętniki, t. 3, Warszawa 1972. [Google Scholar]
 8. Kurowski F. , Pamiątki miasta Warszawy, t. 2, Warszawa 1949. [Google Scholar]
 9. Lauterbach A., Warszawa, Warszawa 1925. [Google Scholar]
 10. Łoza S. , Henryk Marconi i jego rodzina, Warszawa 1954. [Google Scholar]
 11. Mackiewicz S. Cat, Herezje i prawdy, Warszawa 1975. [Google Scholar]
 12. Matuszewski T., Wiadomości o kościele i parafii WW. Świętych w Warszawie, Warszawa 1893. [Google Scholar]
 13. Ostrowska – Kębłowska Z. , Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1790-1880, Warszawa 1982. [Google Scholar]
 14. Pancer F. , Myśli o piękności w architekturze, „Pamiętnik Warszawski Umiejętności Czystych i Stosowanych”,1829 r. [Google Scholar]
 15. Puzynina G., W Wilnie i dworach wileńskich. Pamiętnik z lat 1815- 1843, Chotomów 1988. [Google Scholar]
 16. Rudowska M., Warszawskie konkursy architektoniczne w latach 1864-1898 w: »Studia i Materiały do Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki- 10, Warszawa 1972. [Google Scholar]
 17. Wisłocka I., Awangardowa architektura polska 1918-1939, Warszawa 1968. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora