Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 87 (1997): Nasza Przeszłość

Artykuły

Neogotyckie kościoły Ksawerego Dionizego Drozdowskiego

  • Jóżef Żywicki
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1997.87.285-322  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1997

Abstrakt

Bogate dziedzictwo architektury odrodzenia średniowiecznego XIX i po XIX wieku stało się już od pewnego czasu przedmiotem poważnej uwagi. Jednak tylko kilka znaczących kościołów tej tradycji zostało dokładnie zbadanych i docenionych poza granicami swojego sąsiedztwa lub diecezji. Projektowali je i budowali zazwyczaj architekci prowincjonalni, których życie i twórczość nie zostały jeszcze zbadane przez historyków architektury. Ksawery Dionizy Drozdowski, którego lata działalności przypadły na koniec XIX i pierwsze trzy dekady XX w., piastował stanowisko asystenta generalnego architekta prowincji lubelskiej (kiedy była ona jeszcze częścią Imperium Rosyjskiego). Zaprojektował neogotyckie kościoły w Gościeradowie, Mełgwi i Wąwolnicy. W artykule przedstawiono opis i historię każdego z nich, a także garść informacji biograficznych o Drozdowskim. Na tym przykładzie odzwierciedlono stan i panujące tendencje w polskiej architekturze sakralnej na początku XX wieku.

Bibliografia

  1. Gościcki L., Budowa świątyni Wskazówki praktyczne przy wznoszeniu 1 odbudowie kościołów oraz zdobieniu ich wnętrza, Płock 1947. [Google Scholar]
  2. Jaroszewski T.S., O siedzibach neogotyckich w Polsce, Warszawa 1981. [Google Scholar]
  3. Kowalski G., Wiejskie kościoły i ich konserwacja, w: Pamiętnik Pierwszego Zjazdu Miłośników Ojczystych Zabytków w Krakowie w dn. 3 i 4 lipca 1911 r., Kraków 1912. [Google Scholar]
  4. Przegaliński R., Opowiadania o mieście Kraśniku i okolicy, Lublin 1927. [Google Scholar]
  5. Teodorowicz-Czerepińska J., Zamki Kazimierza Wielkiego na Lubelszczyźnie, w: Kalendarz Lubelski 1972. [Google Scholar]
  6. Zahajkiewicz M.T., Diecezja Lubelska, informator historyczny i administracyjny, Lublin 1985. [Google Scholar]
  7. Żywicki J., Nurt neogotycki w architekturze sakralnej międzyrzecza Wisły i Bugu, 1986. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.