Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 73 (1990): Nasza Przeszłość

Artykuły

O zabudowaniach plebańskich w ustawodawstwie Królestwa Polskiego

 • Andrzej Majdowski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1990.73.165-190  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1990

Abstrakt

Podstawowe regulacje prawne dotyczące budowy parafii zostały przyjęte w tzw. okresie konstytucyjnym Królestwa Polskiego. Były to: 1. Dekret Królewski z 6/18. marca 1817 r., który dotyczył nadzoru kościelnego i zasad konserwacji budynków kościelnych; 2. Rozkaz namiestnika królewskiego z dnia 3. styczeń 1818 r. w sprawie zasad podziału funduszy na projekty budowy kościołów; 3. Dekret królewski z 25 grudnia 1823 r./6 stycznia 1824 r., który powiela postanowienia dekretu z 6/18 grudnia. Swoistą syntezą przepisów prawnych dotyczących budowy kościołów był dekret o budowie i remoncie budynków sakralnych gmin katolickich z 1844 r. Ustawodawstwo dotyczące budowy i remontów kościołów i innych budynków parafialnych uległo radykalnej zmianie po powstaniu styczniowym, a zwłaszcza po wypowiedzeniu przez Rosję konkordatu w 1866 r. W artykule poruszono następujące zagadnienia szczegółowe: klasyfikacja budynków parafialnych, obowiązki dozoru kościelnego i proboszcza w zakresie utrzymania i budowy budynków parafialnych, finansowanie inwestycji parafialnych, procedury urzędowe w obszar dokumentacji projektowej i polskich wzorców budynków sakralnych (Hilary Szpilowski., Chrystian Aigner i Andrzej Gołoński).

Bibliografia

 1. Brykczyński A., Dom Boży to jest praktyczne wskazówki budowania, naprawiania i utrzymywania kościołów, (wyd. I w r. 1886) Warszawa 1897. [Google Scholar]
 2. Handelsman H., Konstytucje polskie 1791—1921, Warszawa 1921. [Google Scholar]
 3. Jaroszewskiego T. — Piotr Chrystian Aigner, Warszawa 1965. [Google Scholar]
 4. Krawczyk Cz., Prawo budowlane na ziemiach polskich od połowy X V III wieku do 1939 roku, Poznań 1975. [Google Scholar]
 5. Krzyżanowski H., Ogólny pogląd na fabryki kościelne i na dozory kościelne, Warszawa 1863. [Google Scholar]
 6. Leskiewiczowa J., Ramotowska F. , Obraz Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym , Warszawa 1984. [Google Scholar]
 7. Łodyńska-Kosińska M., Katalog rysunków architektonicznych z kt Centralnych Władz Wyznaniowych w Archiwum Akt Głównych w Warszawie, Warszawa 1981. [Google Scholar]
 8. Marconiego H. — Zbiór projektów architektonicznych przez..., Warszawa 1863. [Google Scholar]
 9. Petrani A., Kolegium Duchowne w Petersburgu, Lublin 1950. [Google Scholar]
 10. Rodkiewicz J., Pierwsza politechnika polska 1825— 1831, Kraków—Warszawa 1904. [Google Scholar]
 11. Szpilowski H., Wzory Kościołów Parafialnych po Województwach Królestwa Polskiego stawiać się mających, do wyboru Dozorom Kościelnym i dla użytku Budowniczych, Warszawa 1824. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora