Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 23 Nr 1 (2015)

Teologia duchowości

Ekspiacyjny wymiar duchowości Zgromadzenia Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty w świetle Konstytucji zakonnych

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.1.37-50  [Google Scholar]
Opublikowane: 20.12.2019

Abstrakt

Among the many forms of consecrated life in the Church its unique place has the Congregation of the Sisters of St. Mary Magdalene of Penance. The penitential prayer and expiation for the sins of the world offered in particular for women are the charisma of this religious community. This charisma is deeply rooted in the spirituality of the Congregation and founded on the Paschal Mystery of Christ. Through a variety of prayerful and penitential practices sisters are interceding for God’s mercy and forgiveness for sinners and the grace of their conversion and return to the path of God’s Commandments. The expiatory dimension of the spirituality of the Congregation is very timely in our society affected by the moral relativism and the diminishing sense of sin. The life in vows of poverty, chastity and obedience based on the evangelical counsels and practiced in the religious profession of the Congregation reveals the essence of a Christian living. Such a testimony becomes a prophetic sign in the contemporary society marked by impoverished morality and guided by a lifestyle of hedonism and desires. Religious life according to the evangelical counsels becomes a form of a spiritual therapy guiding humanity to living as God intended.

Bibliografia

Adamski A., Fenomen odrodzenia w Polsce Sióstr Magdalenek od Pokuty jako przykład przystosowanej do współczesności odnowy życia zakonnego, „Perspectiva” 1(14)2009, s. 5–27.

Balthasar H.U., Teologia Misterium Paschalnego, Kraków 2001.

Bochnak W., Dzieje Zakonu Magdalenek od Pokuty na Dolnym Śląsku i Łużycach, Wrocław-Legnica 1996.

Dekret Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z dnia 19 marca 1995 Prot. n. L. 129-1/95, w: Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty, Lubań 2009, s. 7–8.

Dola K., Magdalenki w Nysie 1716–1810, Opole 2014.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła, nr 2.

Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata, nr 1.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Vita consecrata o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie, nr 7, 44.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Redemptionis Donum , nr 7.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, nr 13.

Jan Paweł II, List apostolski Novo millenio Ineunte na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, OR 22/2001 nr 33.

Jan Paweł II, List apostolski Salvifici Dolores, nr 24.

Jan XXIII, Encyklika Mater et Magistra o współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej, nr 242.

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1430–1433.

Kiernikowski Z., Od Paschy do Paschy. Katechezy wprowadzające w przeżywanie Triduum Paschalnego, Pelplin-Siedlce 2014.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 44, [dalej: KK], podaję za: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski, Poznań 2008.

Stefaniak P., Na chwałę Trójcy Świętej. Dzieje klasztoru Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu 1320–2010, Kraków 2011.

Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis 4.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, nr 102.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum 17.

Downloads

Download data is not yet available.