Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 Nr 1 (2021)

Teologia systematyczna

Logika grzechu a sakrament spowiedzi

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.207-226  [Google Scholar]
Opublikowane: 05.06.2021

Abstrakt

Moralnoteologiczna refleksja nad grzechem opiera się na antropologii, która zakłada ludzką słabość. Chociaż to założenie spotkało się z krytyką, aż po negowanie grzechu, to uniwersalne spojrzenie na antropologię nie pozostawia wątpliwości o ludzkim błędzie czy winie. Konstruktywne spojrzenie na logikę grzechu prowadziło wielu wierzących do sakramentu spowiedzi, który na przestrzeni wieków przybierał różne formy. Pierwsze przesłanki związane z pozytywnym przeżywaniem grzechu znajdujemy już w Starym Testamencie, a w szczególności w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa. W pierwotnym Kościele mierzono się z trudnością oceny prawdziwości nawrócenia przy ciągle powtarzających się grzechach. Jednocześnie wiernych motywowano do głębokiej przemiany ekskomuniką, pokutą i rekoncyliacją. Początkowo było to możliwe tylko raz w życiu, co prowadziło do sięgania po pokutę tuż przed śmiercią. Dopiero w VI wieku iroszkoccy mnisi wprowadzili zwyczaj powtarzalnej spowiedzi jako praktyki życia duchowego. Kolejne postanowienia soborów usankcjonowały w Kościele rolę powtarzalnej spowiedzi. Bezpośrednio po Soborze Watykańskim II dostrzeżono jednak, że w krajach Europy Zachodniej od lat 70. XX wieku spowiadano się coraz rzadziej, aż w końcu zupełnie zdystansowano się do tego sakramentu. Wydarzenia te oraz analiza historycznego rozwoju spowiedzi pozwalają wyciągnąć trzy wnioski. Po pierwsze, człowiek powinien skonfrontować się z faktem osobistego grzechu. Po drugie, w tej konfrontacji przychodzi z pomocą wspólnota Kościoła. Po trzecie, wierzący odkrywa tajemnicę swojego nawrócenia w spotkaniu z przebaczającym Bogiem w spowiedzi jako ciągle istniejącej aporii dialektycznego doświadczenia grzeszności i świętości.

Bibliografia

Baumgartner K., Erfahrungen mit dem Bußsakrament, Bd. 1: Berichte – Analysen – Probleme, München 1978.

Beichten. Autobiographische Zeugnisse zur katholischen Bußpraxis im 20. Jahrhundert. Mit einer Einleitung, Kommentaren und einem Nachwort von Rupert M. Scheule, R.M. Scheule (Hg.), Wien 2001.

De Lubac H., Geheimnis aus dem wir leben, Einsiedeln 1967.

Demmer K., Das vergessene Sakrament. Umkehr und Buße in der Kirche, Paderborn 2005.

Faber E.-M., Mysterium. III. Systematisch-theologisch, [in:] LThK 3, Bd. 7, S. 579 ff.

Guardini R., Die Annahme seiner selbst, [in:] Romano Guardini Werke, F. Henrich (Hg.), Mainz 1993, S. 7–31.

Heinrich Denzinger. Kompendium des Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen, P. Hünermann (Hg.), Freiburg i. Br. 2009.

Kaczynski R., Theologischer Kommentar zur Konstitution über die heilige Liturgie Sacrosanctum Concilium, [in:] Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, P. Hünermann, B.J. Hilberath u. a. (Hg.), Bd. 2, Freiburg 2009, S. 1–227.

Kierkegaard S., Die Krankheit zum Tode, [in:] Sören Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode. Furcht und Zittern. Die Wiederholung. Der Begriff der Angst, H. Diem, W. Rest (Hg.), Köln 1956, S. 23–177.

Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, G. Kittel (Hg.), Bd. 1, Stuttgart 1933.

Koch G., Sakramentenlehre – Das Heil aus den Sakramenten, [in:] Glaubenszugänge. Lehrbuch der Katholischen Dogmatik, W. Beinert (Hg.), Bd. 3, Paderborn 1995.

Lehmann K., Kraftvoll-lebendige Erinnerung bis heute. 40 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil und 30 Jahre Gemeinsame Synode, [in:] Ecclesia semper reformanda. Kirchenreform als bleibende Aufgabe, E. Garhammer (Hg.), Würzburg 2006, S. 11–29.

Meßner R., Feiern der Umkehr und Versöhnung, [in:] Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft, H.B. Meyer u. a. (Hg.), Teil 7,2: Sakramentliche Feiern I/2, Regensburg 1992, S. 9–240.

Nietzsche F., Fröhliche Wissenschaft, [in:] Nietzsches Werke, Abteilung 5, G. Colli, M. Montinari (Hg.), Bd. 2, Berlin 1973, S. 11–335.

Pieper J., Über den Begriff der Sünde, [in:] Josef Pieper. Werke in acht Bänden, Bd. 5: Schriften zur Philosophischen Anthropologie und Ethik. Grundstrukturen menschlicher Existenz, B. Wald (Hg.), Hamburg 2007, S. 207–279.

Poschmann B., Die abendländische Kirchenbuße im Ausgang des christlichen Altertums, München 1928.

Poschmann B., Die abendländische Kirchenbuße im frühen Mittelalter, Breslau 1930.

Poschmann B., Kirchenbuße und correptio secreta bei Augustinus, Teil I, Braunsberg 1923.

Poschmann B., Paenitentia secunda. Die kirchliche Buße im ältesten Christentum bis Cyprian und Origenes, Bonn 1940.

Przywara E., Analogia entis. Metaphysik. I Prinzip, München 1932.

Przywara E., Mensch. Typologische Anthropologie, Bd. 1, Nürnberg 1959.

Przywara E., Was ist Gott. Eine Summula, Nürnberg 1953.

Rahner K., Bußlehre und Bußpraxis nach der Didascalia Apostolorum (1950), [in:] Karl Rahner. Sämtliche Werke, K. Rahner-Stiftung (Hg.), Bd. 11, Freiburg 2005, S. 53–79.

Rahner K., Die Bußlehre Cyprian von Karthago (1952), [in:] Karl Rahner. Sämtliche Werke, K. Rahner-Stiftung (Hg.), Bd. 11, Freiburg 2005, S. 220–297.

Rahner K., Die Bußlehre des Origenes (1950), [in:] Karl Rahner. Sämtliche Werke, K. Rahner-Stiftung (Hg.), Bd. 11, Freiburg 2005, S. 80–190.

Rahner K., Stichwort „Bußgeschichte“ (1973), [in:] Karl Rahner. Sämtliche Werke, K. Rahner-Stiftung (Hg.), Bd. 11, Freiburg 2005, S. 384 ff.

Rahner K., Sünde als Gnadenverlust in der frühkirchlichen Literatur (1936), [in:] Karl Rahner. Sämtliche Werke, K. Rahner-Stiftung (Hg.), Bd. 11, Freiburg 2005, S. 7–16.

Rahner K., Sündenvergebung nach der Taufe in der „Regula fidei“ des Irenäus (1948), [in:] Karl Rahner. Sämtliche Werke, K. Rahner-Stiftung (Hg.), Bd. 11, Freiburg 2005, S. 43–52.

Rahner K., Vergessene Wahrheit über das Buß-Sakrament (1953), [in:] Karl Rahner. Sämtliche Werke, K. Rahner-Stiftung (Hg.), Bd. 11, Freiburg 2005, S. 426–456.

Rahner K., Zur Theologie der Buße bei Tertullian (1952), [in:] Karl Rahner. Sämtliche Werke, K. Rahner-Stiftung (Hg.), Bd. 11, Freiburg 2005, S. 191–219.

Ratzinger J., Kommentar zum I. Kapitel des ersten Teils, [in:] LThK 2, Bd. 14, S. 313–354.

Riß M., Feiern der Buße und Versöhnung. Zur Reform des Bußsakraments nach dem II. Vatikanischen Konzil, Regensburg 2016.

Sander H.-J., Theologischer Kommentar zur Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute, Gaudium et spes, [in:] Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, P. Hünermann, B.J. Hilberath u. a. (Hg.), Bd. 4, Freiburg 2009, S. 581–886.

Krise der Beichte – Krise des Menschen? Ökumenische Beiträge zur Feier der Versöhnung, K. Schlemmer (Hg.), Würzburg 1998.

Schlögel H., Und vergib uns meine Schuld. Wie auch wir… Theologisch-ethische Skizzen zu Versöhnung und Sünde, Stuttgart 2007.

Seidl T., Versöhnungstag. I. Altes Testament, [in:] LThK 3, Bd. 10, S. 727.

Thomas Von Aquin, Summa Theologiae.

Vorgrimler H., Buße und Krankensalbung, Freiburg 1978.

Wandinger N., Die Sündenlehre als Schlüssel zum Menschen. Impulse K. Rahners uns R. Schwagers zu einer Heuristik theologischer Anthropologie, [in:] Beiträge zur mimetischen Theologie. Religion – Gewalt – Kommunikation – Weltordnung, H. Büchele u. a. (Hg.), Bd. 16, Münster 2003.

Downloads

Download data is not yet available.