Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 23 Nr 1 (2015)

Teologia dogmatyczna i biblijna

Droga wiary i wzrostu duchowego w opowiadaniu o uczniach idących do Emaus (Łk 24, 13-35)

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.1.69-84  [Google Scholar]
Opublikowane: 07.12.2019

Abstrakt

The purpose of this study is to show in one of Luke’s christophany the symbolism of Christian life, the process – the way on which a man gradually comes to a true knowledge of the Risen Lord, especially through the sacraments and the word of God. At various stages of the way of two disciples, accompanied by the Risen Jesus, the maturation of the true faith of every Christian can be noticed. The culmination of this maturation is the Eucharist in which it is possible to know Jesus fully. Both the Liturgy of the Word and the Liturgy of the Eucharist are essential elements of this knowledge. However, one cannot ignore the other sacraments, in particular the other sacraments of Christian initiation. The life with the sacraments and the word of God is the only way to deepen their faith and lead to an encounter with the Risen Lord, similarly to the way of the two disciples walking to Emmaus.

Bibliografia

Cisek G., Droga zmartwychwstałego Pana z uczniami (Łk 24, 13-35), w: Droga jako przestrzeń ludzka, red. A. Drozdz, G. Witaszek, Lublin 2002, s. 51–52.

Da Spinetoli O., Luca. Il Vangelo dei poveri, Assisi 19994.

De Rynck P., Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów, tłum. P Nowakowski, Kraków 2005.

Gryziec P.R., Według świętego Łukasza. Abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk (Zrozumieć Biblię), Kraków 1999, s. 271.

Jan Paweł II, Mane nobiscum Domine, nr 1.

Jeremias J., Die Abendmahlsworte Jesu, Gottingen 19603.

Knapiński R., Poznali Go po łamaniu chleba, w: Jezus według mistrzów, red. E. Olczak, Warszawa 2008.

Lehmann K., Dojście do wiary w Zmartwychwstałego Chrystusa dzisiaj. Na przykładzie opowiadania o Emaus, tłum. R. Bartnicki, ComP 5(1985), z. 2, s. 27.

Maggioni B., Ewangeliczne opowieści o Zmartwychwstaniu, tłum. J. Merecki, Kraków 2004.

Messori V., Mówią, że zmartwychwstał. Rozważanie na temat Pustego Grobu, tłum. M. Stebart, Kraków 2001.

Mickiewicz F., Ewangelia według świętego Łukasza (12-24), NKB NT III/2, Częstochowa 2012, s. 587.

Mickiewicz F., Krocząc śladami męki Chrystusa. Komentarz teologiczno-duchowy do ewangelicznych opisów męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Ząbki 2000, s. 361.

Rakocy W., Emaus – zmierzając na spotkanie ze zmartwychwstałym Panem (Łk 24,13-35), w: Biblia o Eucharystii, red. S. Szymik, Lublin 1997, s. 99.

Romaniuk K., „Łamanie chleba”, RBL 40(1987), nr 1, s. 3–5.

Rosik M., Światło dnia trzeciego. Biblijne relacje o otwartym grobie i chrystofaniach, Wrocław 2004.

Rubinkiewicz R., Znaczenie „otwarcia oczu” u Łk 24,31, w: Studia z teologii św. Łukasza, red. F. Gryglewicz, Poznań-Warszawa-Lublin 1973, s. 184–185.

Surmiak W., „Łamanie chleba” w Nowym Testamencie (Łk 24,35 i Dz 2,42), ŚSHT 36(2003), nr 2, s. 406.

Wons K., Pogłębić wiarę w Jezusa. Rekolekcje ze św. Łukaszem (Rekolekcje lectio divina), Kraków 2006.

Downloads

Download data is not yet available.