Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 Nr 1 (2021)

Teologia systematyczna

Czy papież może zmienić Tradycję? O Tradycji jako zasadzie postępu w świetle teologii św. Tomasza z Akwinu

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.251-267  [Google Scholar]
Opublikowane: 05.06.2021

Abstrakt

Artykuł analizuje tomistyczne rozumienie Tradycji w kontekście współczesnej dyskusji teologicznej na temat zasięgu zmian proponowanych przez obecne teksty papieskie, które dla jednej strony sporu są zmianą Tradycji, a dla innej jej wiernym rozwinięciem. Przywołując XIX-wieczne rozumienie znaczenia „rozwoju Tradycji”, wykuwane przez Newmana, Möhlera czy Blondela na kanwie sporu z modernizmem, i zestawiając je z tomistycznym ujęciem, podkreśla, że wierność domaga się od teologa rozwijania tego, co przekazane w Objawieniu. Współczesne debaty odsłaniają jednak stare problemy teologiczne, w tym ultramontanizm, który dochodzi do głosu, gdy prymat biskupa Rzymu sprowadza się do strzeżenia formuł, a nie przyjmowania i oświetlania światłem Objawienia współczesności z jej problemami. Niniejszy artykuł, odwołując się do komentarzy biblijnych św. Tomasza z Akwinu do Listów św. Pawła, przybliża wizję sprawowania prymatu przez biskupa Rzymu w ujęciu tomistycznym.

Bibliografia

Berry J.A., Yves Congar’s Vision of Faith, Rome 2019.

Brock S., The Light that Binds. A Study in Thomas Aquinas’s Metaphysics of Natural Law, Eugene 2020.

Horvat S., Heideggerov posljednji Bog [Heidegger's Last God], “Bogoslovska smotra” 4 (2017), pp. 745–766.

Huzarek T., Implikacje narracyjnej koncepcji tożsamości Paula Ricoeura [Implications of Paul Ricoeur’s Narrative Concept of Identity], “Studia Gdańskie” 40 (2017), pp. 189–201.

Huzarek T., Thomas Aquinas’ Theory of Knowledge through Connaturality in a Dispute on the Anthropological Principles of Liberalism by John Rawls, “Espiritu” 156 (2018), pp. 403–417.

Izquierdo C., Paradosis. Estudios sobre la Tradición, Pamplona 2006.

Kaczor C., Thomas Aquinas on the Development of Doctrine, “Theological Studies” 62 (2001), pp. 283–302.

Lubac H. de, Katolicyzm. Społeczny aspekty dogmatu [Catholicism: Social Aspects of Dogma], Kraków 1988.

McGrath A., A Scientific Theology 1: Nature, London 2001.

McGrath A., The Order of things. Exploration in Scientific Theology, Oxford 2006.

Pilarz K., Sekularyzacja sacrum i jej konsekwencje pastoralno-wychowawcze [Secularisation of the Sacrum and its Pastoral and Educational Consequences], “Teologia i Człowiek” 4 (2014), pp. 11–26.

Ratzinger J., Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej [Formal Principles of Christianity: Sketches for Fundamental Theology], Poznań 2009.

Roszak P., The place and function of biblical citation in Thomas Aquinas’ exegesis, [in:] Reading sacred scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical tools, theological questions and new perspectives, P. Roszak, J. Vijgen (eds.), Turnhout 2015, pp. 115–139.

Roszak P., Analogical Understanding of Divine Causality in Thomas Aquinas, “European Journal for Philosophy of Religion” 4 (2017), pp. 133–153.

Roszak P., Odkupiciel i Przyjaciel. U podstaw chrystologii soteriologicznej św. Tomasza z Akwinu w świetle Super Psalmos [Redeemer and Friend: At the Basis of Soteriological Christology of St Thomas Aquinas in the Light of Super Psalmos], Poznań–Warszawa 2020.

Roszak P., Thomas Aquinas on mystagogy and growing in faith, [in:] Initiation and mystagogy in Thomas Aquinas: scriptual, systematic, sacramental and moral, and pastoral perspectives, H. Schoot, J. Verburgt, and J. Vijgen (eds.), Leuven–Paris–Bristol 2019, pp. 41–59.

Sesboüé B., Ewangelia i Tradycja [Gospel and Tradition], Poznań 2012.

Turner D., Thomas Aquinas. Portret [Thomas Aquinas: A Portrait], transl. M. Romanek, Poznań–Warszawa 2017.

Verweyen H., La parola definitiva di Dios. Compendio di teologia fondamentale, Brescia 2001.

Villar J.R., El Colegio Episcopal. Estructura teológica y pastoral, Madrid 2004.

Zuckerman C., Aquinas’ Conception of the Papal Primacy in Ecclesiatical Government, “Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age” 40 (1973), pp. 97–134.

Downloads

Download data is not yet available.