Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 1 (2023)

Artykuły

Tropem czarownic. Kilka uwag historyczno-językowych na marginesie Księgi sądu wójtowskiego miasta Kleczewa z lat 1624–1738

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.18/2023_12apbo  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2023

Abstrakt

Artykuł w pierwszej części prezentuje kilka uwag natury historycznej dotyczących procesów o czary w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem niektórych przypadków z miasta Kleczewa z przełomu XVII i XVIII wieku. Druga część tekstu została poświęcona kwestiom językowym związanym z terminologią w badaniach nad czarami i czarownicami. Na koniec przedstawiono wybrane informacje na temat Kleczewa, gdzie odbywały się procesy tych, którzy „dobrowolnie odstąpili od Boga”.

Bibliografia

  1. Baranowski B. (1965), Pożegnanie z diabłem i czarownicą, Łódź. [Google Scholar]
  2. Bartnicka A. (2014), Postać czarodzieja w literaturze fantasy, Toruń. [Google Scholar]
  3. Gloger Z. (1985), Encyklopedia staropolska, t. I, Warszawa. [Google Scholar]
  4. Księga sądu wójtowskiego miasta Kleczewa z lat 1624–1738, Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, rkps 859. [Google Scholar]
  5. Levack B.P. (1991), Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, Wrocław–Warszawa–Kraków. [Google Scholar]
  6. Pilaszek M. (2001), Fiasko europejskiego polowania na czarownice XVI–XVIII w.? (na marginesie pracy Robina Briggsa, „Witches and Neighbours. The Social and Cultural Context of European Witchcraft, London 1996), „Przegląd Historyczny”, t. XCII, z. 4. [Google Scholar]
  7. Pilaszek M. (2008), Procesy o czary w Polsce w wiekach XV–XVIII, Kraków. [Google Scholar]
  8. Stępień J. (1998), Kleczewskie procesy o czary, Poznań. [Google Scholar]
  9. Wijaczka J. (2007), Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI–XVIII wieku, Toruń. [Google Scholar]
  10. Wiślicz T. (2004), Społeczeństwo Kleczewa i okolic w walce z czartem (1624–1700), „Kwartalnik Historyczny”, nr 2. [Google Scholar]