Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 2/17 (2022)

Artykuły

Lakunarność we frazeologii na przykładzie języka bułgarskiego i polskiego

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.17/2022_04wsdb  [Google Scholar]
Opublikowane: 16.12.2022

Abstrakt

W artykule podjęto problematykę lakunarności jednostek frazeologicznych w języku bułgarskim i polskim. W tekście przedstawione są różne poglądy na temat typów i stopni ekwiwalencji międzyjęzykowej we frazeologii. Autorzy podkreślają, że obecność lub brak ekwiwalencji międzyjęzykowej w jednostkach frazeologicznych powinny być ustalane na podstawie semantyki. Badanie zostało przeprowadzone na obszernym materiale ilustracyjnym, obejmującym idiomy, utrwalone porównania i inne typy jednostek frazeologicznych.

Bibliografia

 1. Baker M. (1992), In other words: a coursebook on translation, London–New York. [Google Scholar]
 2. Chlebda W. (2011), Ekwiwalencja i ekwiwalenty: między słownikiem a tekstami, [w:] W. Chlebda (red.), Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych, Opole. [Google Scholar]
 3. Dagut M. (1981), Semantic “Voids” as a Problem in the Translation Process, „Poetics Today”, Vol. 2(4). [Google Scholar]
 4. Gläser R. (1984), The translation aspect of phraseological units in English and German, „Papers and Studies in Contrastive Linguistics”, Vol. 18. [Google Scholar]
 5. Gläser R. (1986), A plea for phraseo-stylistics, [w:] D. Kastovsky, A. Szwedek (red.), Linguistics across historical and geographical boundaries. Honour to Jacek Fisiak on the occasion of his fiftieth birthday, Vol. 1, Linguistics theory and historical linguistics, Berlin–New York–Amsterdam. [Google Scholar]
 6. Skorupka S. (1953), Z zagadnień frazeologii: V. Repliki wyrazowe i frazeologiczne, „Poradnik Językowy”, nr 10. [Google Scholar]
 7. Skorupka S. (1972), Idiomatyzmy frazeologiczne we współczesnym słownictwie polskim, „Poradnik Językowy”, nr 3. [Google Scholar]
 8. Sosnowski W., Jaskot M., Blagoeva D. (2019), O koncepcji „Leksykonu aktywnej frazeologii bułgarskiej i polskiej”, „Izvestia na Instituta za balgarski ezik «Prof. Lyubomir Andreĭchin»”, XXXII. [Google Scholar]
 9. Stěpanova L. (2014), Frazeologizmy jako nośniki wartościowania a ich międzyjęzykowa ekwiwalencja, [w:] W. Chlebda (red.), Frazeologia a przekład, Opole. [Google Scholar]
 10. Szerszunowicz J. (2004), Paralelizmy frazeologiczne w analizie komparatywnej, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 4. [Google Scholar]
 11. Szerszunowicz J. (2013), Phraseological Gaps as a Translation Problem, [w:] tejże, Intercontinental Dialogue on Phraseology 2: Research on Phraseology across Continents, Białystok. [Google Scholar]
 12. Szerszunowicz J., Frąckiewicz M.K., Awramiuk E. (2017), Frazeologia w kształceniu językowym, Białystok. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.