Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 2 (2022)

Artykuły

Sandhi na granicy przyimka jednosylabowego z wygłosowym obstruentem i wyrazu z nagłosowym sonantem (na materiale czeskiego korpusu języka mówionego Ortofon v2)

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.17/2022_16lp  [Google Scholar]
Opublikowane: 16.12.2022

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest sandhi w języku czeskim, analiza zjawiska oparta na materiale wyekscerpowanym z czeskiego korpusu języka mówionego ORTOFON v2. Norma literackiego języka czeskiego na granicy międzywyrazowej dopuszcza wyłącznie realizację bezdźwięcznego wygłosowego obstruentu przed nagłosowym sonantem. Inną sytuację obserwujemy na granicy przyimka jednosylabowego pierwotnego i wyrazu z nagłosowym sonantem, gdzie norma czeskiego języka literackiego dopuszcza wyłącznie realizację dźwięczną obstruentu w wygłosie przyimka. Frekwencja realizacji bezdźwięcznej obstruentu wygłosowego przyimka jest rzadka a realizacje takie odnotowuje się w wolniejszym tempie wypowiedzi, kiedy przyimek słabiej wiąże się z sąsiednim wyrazem albo też realizacje takie mogą być związane z lekceważeniem zasad ortoepicznych języka czeskiego.

Bibliografia

  1. Bogoczová I. (2012), Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie, Ostrava. [Google Scholar]
  2. Hála B. (1967), Výslovnost spisovné češtiny I, Praha. [Google Scholar]
  3. Kopřivová M., Laubeová Z., Lukeš D., Poukarová P., Škarpová M. (2020), ORTOFON v2: Korpus neformální mluvené češtiny s víceúrovňovým přepisem, Praha. [Google Scholar]
  4. Krčmová M. (2008), Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty, Ostrava. [Google Scholar]
  5. Palková Z. (1994), Fonetika a fonologie češtiny, Praha. [Google Scholar]
  6. Palková Z. (2007), Zvuková stavba češtiny v pohledu současného výzkumu, [w:] I. Sawicka (red. nauk.), Komparacja współczesnych języków słowiańskich 2. Fonetyka. Fonologia, Opole. [Google Scholar]
  7. Palková Z. (2013), Sandhiové modifikace v současné češtině, [w:] A. Cychnerska (red.), Sandhi w językach słowiańskich, Toruń. [Google Scholar]
  8. Pokorná J., Vránová M. (2007), Přehled české výslovnosti. Logopedická a ortoepická cvičení pro dospělé, Praha. [Google Scholar]
  9. Ptak L. (2020), Sandhi na granicy międzywyrazowej. Badanie sondażowe w czeskim korpusie języka mówionego Ortofon, „Bohemistyka”, nr 2. [Google Scholar]
  10. Sawicka I. (2013), Wstęp, [w:] A. Cychnerska (red.), Sandhi w językach słowiańskich, Toruń. [Google Scholar]