Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 138 Nr 2 (2022): Our Past

Edycja źródłowa

Description of the church and monastery of the Order of the Discalced Carmelite brothers in Berdyczów during the general inspection by Michał Pałucki, general inspector of the Kyiv Diocese in 1786. Source edition

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2022.138.2.315-348  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2022

Abstrakt

The construction of the monastery of Immaculate Conception of BVM in Berdyczów was completed in 1642, but the warfare and conflicts with the founder’s heirs led to the destruction of convent buildings, and forced the Carmelites to leave Berdyczów several times. They permanently returned to the convent in the early 18th century, and rebuilt both the church and the monastery according to new architectural assumptions. The convent became an important religious, scientific, and cultural centre, while also holding a military function. In 1866, the monastery was dissolved pursuant to the dissolution decree issued two years earlier. Buildings from the time have not been preserved in their original shape, and there is no trace of the furniture. After the dissolution, the archives were scattered, and have been preserved in a small part only. Nevertheless, these few preserved archive documents allow us today to, at least partly, reconstruct the appearance, location, and furniture of both the church and the monastery of the Discalced Carmelites in Berdyczów. Description of the church and monastery of the Order of the Discalced Carmelite brothers in Berdyczów during the general inspection by Michał Pałucki, general inspector of the Kyiv Diocese in 1786 is one of the preserved sources presenting such information (about the foundation, furniture, and architecture of the monastery and the church, its relics, epitaphs, and tombstones at the church, as well as the printing shop). It also provides lots of other information referring to material and religious matters of the convent, as well as religious brotherhoods operating there, including the list of monks residing at the convent in 1786. This publication is limited to editing of just the part of the source providing information about the appearance and furniture of the church and the monastery, thus wishing to recall what has, unfortunately, been irreversibly lot from our material cultural heritage.

Bibliografia

 1. Chłapowski K., Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795. Materiały źródłowe, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 2. Dokumenty soborów powszechnych. Tekst łaciński, polski, vol. 4/1: Lateran V, Trydent, Watykan I (1511-1870), layout and editing: A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007. [Google Scholar]
 3. Adamska J. I., Święta Teresa od Jezusa, Kraków 1983. [Google Scholar]
 4. Balzer O., Geneza Trybunału Koronnego. Studium z dziejów sądownictwa polskiego XVI wieku, Warszawa 1886. [Google Scholar]
 5. Bernat Z., Filarska B., Cecylia, [in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 2, Lublin 1976, col. 1379-1381. [Google Scholar]
 6. Butkiewicz M., Załuski Józef Andrzej, [in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 20, Lublin 2014, col. 1217-1218. [Google Scholar]
 7. Brzozecki S., Wincenty Ferrer, Ferreriusz, [in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 20, Lublin 2014, col. 656-657. [Google Scholar]
 8. Czapliński W., Władysław IV i jego czasy, Warszawa 1988. Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, red. S. Courtois, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 9. Czeppe M., Sołtyk Kajetan Ignacy, [in:] Polski Słownik Biograficzny, vol. 40, Warszawa-Kraków 2000-2001, pp. 386-404. [Google Scholar]
 10. Cztery wieki karmelitów bosych w Polsce 1605-2005, ed. A. Ruszała, Kraków 2005. [Google Scholar]
 11. Dębowska M., Diecezje łucka i żytomierska w pierwszych latach istnienia. Wybrane zagadnienia, Lublin 2014. [Google Scholar]
 12. Ejdelman N., Paweł I – czyli śmierć tyrana, Warszawa 1990. Fejtö F., Józef II, Warszawa 1993. [Google Scholar]
 13. Froissart B., Święty Jan od Krzyża, Kraków 1982. [Google Scholar]
 14. Fros H., Sowa F., Księga imion i świętych, vol. 4, Kraków, 2000. [Google Scholar]
 15. Furmanik K., Księga zmarłych karmelitów bosych w Polsce, na Litwie i Rusi 1607-1998, vol. 1/1-2, Kraków 2002. [Google Scholar]
 16. Gil Cz., Historia Zakonu Karmelitów Bosych, Kraków 1997. [Google Scholar]
 17. Gil Cz., Karmelici bosi [in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 7, Lublin 2000, col. 814-819. [Google Scholar]
 18. Janas E., Kłaczewski W., Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego, Kornik 2002. [Google Scholar]
 19. Kania W., Celestyn I, [in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 2, Lublin 1976, col. 1391. [Google Scholar]
 20. Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga jubileuszowa, ed. Cz. Gil, Kraków 2005. [Google Scholar]
 21. Konopczyński, W. August III, [in:] Polski Słownik Biograficzny, vol. 1, Kraków 1935, pp. 183-185. [Google Scholar]
 22. Kopiec J., Urban VIII, [in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 19, Lublin 2013, col. 1383-1384. [Google Scholar]
 23. Kramiszewska A., Narzędzia Męki Pańskiej, [in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 13. Lublin 2009, col. 769-772. [Google Scholar]
 24. Krasny P., Przyczynek do biografii Jana de Witte, “Biuletyn Historii Sztuki”, Y. 57, 1995, No. 3-4, pp. 295-297. Kumor B., Radoszewski (Boksa-Radoszewski) Bogusław, [in:] Polski Słownik Biograficzny, vol. 29, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódz 1986, pp. 747-748. [Google Scholar]
 25. Kuźmak K., Jacniacka M., Jan Nepomucen, [in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 7, Lublin 1997, col. 812-814. [Google Scholar]
 26. Lépée M., Święta Teresa z Avilla – mistyczka, Warszawa 1995. [Google Scholar]
 27. Litwin H., Równi do równych. Kijowska reprezentacja sejmowa 1569-1648, Warsaw 2009. [Google Scholar]
 28. Marples D., Historia ZSRR, Wrocław 2006. [Google Scholar]
 29. Misiurek J., Stachowiak L., Straszewicz M., Jan Apostoł Ewangelista, [in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 7, Lublin 1997, col. 752-755. [Google Scholar]
 30. Modzelewska B., Straszewicz M., Szier-Kramarek B., Michał Archanioł, [in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 12, Lublin 2008, col. 805-809. [Google Scholar]
 31. Neuman P. F., Materiały do słownika karmelitów bosych na historycznych ziemiach Rzeczypospolitej, book 1, Poznań 2005. [Google Scholar]
 32. Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 33. Ordon H., Straszewicz M., Juda Tadeusz, [in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 8, Lublin 2000, col. 195-197. [Google Scholar]
 34. Pałubska Z., Teodor, [in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 19, Lublin 2013, col. 618. [Google Scholar]
 35. Pamiętnik Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego (1666-1721), ed. J. Bartoszewicz, Warszawa 1862. Poinsenet M. D., Stromą ścieżką. Święty Jan od Krzyża, Kraków 1991. [Google Scholar]
 36. Pokryszka A., Tekla, [in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 19, Lublin 2013, col. 589-590. [Google Scholar]
 37. Rostworowski E., Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 Maja, Warszawa 1966. [Google Scholar]
 38. Serczyk W. A., Poczet władców Rosji (Romanowowie), London 1992. [Google Scholar]
 39. Staniewicz P., Zambrzycki (Zembrzycki) Franciszek Remigiusz, [in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 20, Lublin 2014, col. 1223. [Google Scholar]
 40. Straszewicz M., Szlaga J., Jan Chrzciciel, [in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 7, Lublin 1997, col. 771-775. [Google Scholar]
 41. Straszewicz M., Szymik S., Józef Oblubieniec, [in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 8, Lublin 2000, col. 124-127. [Google Scholar]
 42. Wanat B. J., Katalog Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych pw. Ducha Świętego w Czernej, vol. 1-2, Kraków 1998-1999. [Google Scholar]
 43. Wanat B. J., Klasztor karmelitów bosych w Berdyczowie na Ukrainie, Kraków 2007. [Google Scholar]
 44. Wanat B. J., Szkoły karmelitów bosych w Berdyczowie na Ukrainie, Kraków 2007. [Google Scholar]
 45. Wanat B. J., Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975, Kraków 1979. [Google Scholar]
 46. Wereszycki H., Historia Austrii, Wrocław-Warszawa-Kraków 1986. [Google Scholar]
 47. Wierzbicki L. A., Senatorowie koronni na sejmach Rzeczypospolitej, Warszawa 2017. Wisner H., Władysław IV Waza, Wrocław 1995. [Google Scholar]
 48. Wisner H., Zygmunt III Waza, Wrocław 1991. Zahorski A., Spór o Stanisława Augusta, Warszawa 1990. [Google Scholar]
 49. Ziegler G., Tajemnice rodu Romanowów, Warszawa, 2000. Zienkowska K., Stanisław August Poniatowski, Wrocław 2004. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.