Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 140 (2023): Nasza Przeszłość

Edycja źródłowa

Wizyta kościoła i klasztoru berdyczowskiego księży karmelitów bosych z rozkazu biskupa łuckiego i żytomierskiego orderów św. Anny drugiej klasy z koroną cesarską i św. Włodzimierza trzeciej klasy JW Michała Jana Piwnickiego za rok 1841 napisana. Edycja źródłowa.

 • Magdalena Marosz
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2023.140.193-223  [Google Scholar]
Opublikowane: 27.12.2023

Abstrakt

Opis kościoła i klasztoru karmelitów bosych w Berdyczowie sporządzony w 1841 roku jest drugim, obok opisu z 1786 roku, zachowanym w Archiwum  Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych w Krakowie, pozwalającym odtworzyć wygląd i wyposażenie konwentu w okresie od końca XVIII do połowy XIX wieku. Szczególnie wykaz strojów liturgicznych, podający informacje nie tylko o rodzajach i ilościach, ale także bardzo szczegółowe opisy ich wyglądu i sposobu wykonania. Również dokładnie spisano naczynia liturgiczne, bieliznę kielichową oraz księgi liturgiczne. Nie sporządzono dokładniejszego, obejmującego choćby ważniejsze tytuły, wykazu książek przechowywanych w bibliotece klasztornej, ograniczając się jedynie do podania informacji o ilości publikacji w danej dziedzinie lub języku. Wiemy jednak, że w bibliotece znajdowało się ponad dwa tysiące woluminów. Budynki konwentu zrujnowano, przebudowano i  częściowo przeznaczono na inne cele, ich wyposażenie, sprzęty i stroje liturgiczne oraz archiwalia i biblioteka zostały zniszczone lub rozproszone. Dlatego prezentowany rękopis jest niezwykle ciekawym i cennym źródłem wiedzy, pozwalającym odtworzyć i przywołać to, co fizycznie zostało bezpowrotnie utracone.

Bibliografia

 1. Chłapowski K., Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795. Materiały źródłowe, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 2. Czeppe M., Sołtyk Kajetan Ignacy, [w:] PSB, t.40, Warszawa-Kraków 2000-2001, s. 386-404. [Google Scholar]
 3. Janas E., Kłaczewski W., Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego, Kórnik 2002. [Google Scholar]
 4. Konopczyński W., August III, [w:] PSB, t. 1, Kraków 1935, s. 183-185. [Google Scholar]
 5. Litwin H., Równi do równych. Kijowska reprezentacja sejmowa 1569-1648, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 6. Marosz M., Opis kościoła i klasztoru OO Karmelitów Bosych w Berdyczowie, dokonany w czasie wizyty generalnej Michała Pałuckiego, wizytatora generalnego diecezji kijowskiej, w 1786 r. Edycja źródłowa, „Nasza Przeszłość”, t. 138, 2022. [Google Scholar]
 7. Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965–1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 8. Register of Orders of Chivalry. Report of the International Commission for Orders od Chivalry, 2016. [Google Scholar]
 9. Wanat B. J., Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605–1975, Kraków 1979. [Google Scholar]
 10. Wierzbicki L. A., Senatorowie koronni na sejmach Rzeczypospolitej, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 11. Zielińska T., Radziwiłłowie herbu Trąby – dzieje rodu, [w:] Radziwiłłowie herbu Trąby, pr. zbiorowa, Warszawa 1996. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.