Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 Nr 2 (2020)

Historia Kościoła

Z dziejów prawodawstwa zakonu św. Marii Magdaleny od Pokuty w średniowieczu: Reguła św. Sykstusa

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.229-263  [Google Scholar]
Opublikowane: 04.12.2020

Abstrakt

Samoistnie powstałe na terenie zachodniej i środkowej Europy klasztory pokutniczek zostały w 1227 roku dzięki działalności kanonika Rudolfa z Wormacji połączone w nowy w Kościele zakon: Ordo sanctae Mariae Magdalenae de Poenitentia. Początkowo mniszki stosowały się do reguły benedyktyńskiej w wydaniu cysterskim. Jednak z uwagi na specyfikę powołania konieczna okazała się zmiana prawa własnego. Dokonał tego w 1232 roku papież Grzegorz IX, nadając magdalenkom tzw. regułę św. Augustyna i konstytucje mniszek dominikańskich (tzw. regułę św. Sykstysa). Mimo że egzemplarz oryginalnej bulli Grzegorza IX pozostaje nieodnaleziony, to jej tekst został opublikowany w Zbiorze Dokumentów Miasta Fryburga w Saksonii przez Huberta Ermischa w Lipsku w roku 1883. Ponadto bulla papieska z tekstem Reguły św. Sykstusa znana jest z Bullarium Ordinis Praedicatorum (wyd. Antoni Bremond Romae 1729). Najstarszy dokument zawierający Regułę św. Sykstusa przechowywany jest Archiwum Państwowego we Wrocławiu, w zespole akt Naumburg a. Queis. Niniejszym przygotowano polskie tłumaczenie reguły zachowanego tekstu z klasztoru nowogrodzieckiego, która pozostaje wspólnym dziedzictwem zarówno magdalenek, jak i dominikanek.

Bibliografia

 1. Bibliografia: [Google Scholar]
 2. Archiwum Państwowe w Dreźnie, transumpt papieża Mikołaja IV, loc. 8917, Geistl. Munchs-Ordens-Sachen bel. fol. 9. [Google Scholar]
 3. Biblioteka Uniwersytetu w Lublanie w Słowenii, mps, sygn. 117883, [akta klasztoru studenickiego] k. 3. [Google Scholar]
 4. Bras, Le G., Le Ordres religieus, t. 2, Les Ordres Actifs, Flammarion 1980;Breve histoire du Monastere de Prouilhe, Carcassonne 1994, opr. Sr. Marie Fernande du Sacre Coeur. [Google Scholar]
 5. Bochnak W., Dzieje Zakonu Magdalenek od Pokuty na Dolnym Śląsku i Łużycach, Wrocław-Legnica 1996, s. 16.. [Google Scholar]
 6. Bochnak W., Z dziejów Magdalenek od Pokuty w Szprotawie, Wrocław 1985, s. 17-29. [Google Scholar]
 7. Constitutions des soeurs de la Congregation de sainte Marie-Madeleine dites de Bethanie du Tiers-Ordre de la penitence de saint Dominique, Tournai [brw]. [Google Scholar]
 8. Dola K., Magdalenki w Nysie 1716-1810, Opole 2014. [Google Scholar]
 9. Duchniewski J., Magdalenki, (w:) Encyklopedia Katolicka, t. XI, Lublin 2006, s. 791–792; [Google Scholar]
 10. Gonzales I., Real Monasterio de Santo Domingo de Caleruega. Fundación de Alfonso X El Sabio, Salamanca 1993. [Google Scholar]
 11. Fragmente aus der Geschichte der Klöster und Stiftungen Schlesiens von ihrer Enstehung bis zur Zeit ihrer Aufhebung in November 1810, wyd. A. Rathsmann, Breslau [1811]. [Google Scholar]
 12. Heyne J., Denkwürdigkeiten aus der Geschichte der katholischen Kirche Schlesiens, Breslau 1868. [Google Scholar]
 13. Hinnebusch W, Dominikanie – krótki zarys dziejów, (w:) Dominikanie. Szkice z dziejów zakonu, Poznań 1986 pod red. M. A. Babraja. [Google Scholar]
 14. Hytrek A., Sophie von Rohitsch und das Stift und Gotteshaus Studenitz, Studenitz 1895. [Google Scholar]
 15. Levi E., Da San Sisto sull’appia al SS. Rosario a Monte Mario, t. 1. z serii Monasteri domenicani d’Italia, Roma 1996. [Google Scholar]
 16. Kłoczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie. Grupy życia wspólnego w chrześcijaństwie od starożytności do XV wieku, Kraków 1964. [Google Scholar]
 17. Mai P., Als einzige überlebt. Die Magdalenerinnen von Lauban (gegründet 1320), heute in Seyboldsdorf/Niederbayern, (w:) Archiv für schlesische Kirchengeschichte, 49: 1991, s. 177-203. [Google Scholar]
 18. Micke F., Urkundliche Geschichte der Stadt und des früheren Klosters Naumburg am Queis, Bunzlau 1844. [Google Scholar]
 19. Mlinarič J., Studeniški dominikanski samostan ok. 1245-1782, Celje 2005. [Google Scholar]
 20. Piekorz E., Die Magdalenerinnen von Lauban. Ein seltenes Kleinod, (w:) Heimatbrief der Katholiken aud dem Erzbistum Breslau, 5(2): 1972. [Google Scholar]
 21. Simon A., L’ordre des Penitentes de Sainte Marie-Madeleine en Allemagne au XIII-me siecle, Fribourg 1918. [Google Scholar]
 22. Skobel P., Das Jungfräulische Klosterstift zur Heilige Maria Magdalena von der Buße zu Lauban in Schlesien von 1320-1821, Stuttgart-Aalen 1970. [Google Scholar]
 23. Skobel P., Innere Reformen im Convent der Magdalenerinnen zu Lauban, (w:) Archiv für schlesische Kirchengeschichte, 7: 1949, s. 126-146. [Google Scholar]
 24. Stefaniak P., Dominikanki na ziemiach polskich XIII-XX w. (w:) Studia Bobolanum 1: 2006, s. 59. [Google Scholar]
 25. Stefaniak P., Dzieje mniszek dominikańskich w krajach słowiańskich, Kraków-Racibórz 2007. [Google Scholar]
 26. Stefaniak P., Na chwałę Trójcy Świętej. Dzieje klasztoru Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu 1320-2011, Kraków 20011. [Google Scholar]
 27. Stefaniak P., Dziedzictwo duchowe i spuścizna artystyczna sióśtr magdalenek od Pokuty 1217–2017. Nowogrodziec, Szprotawa, Lubań, Nsa, Studenice, Seyboldsdorf, Lubań 2017. [Google Scholar]
 28. Stelmach R., Dzieje klasztoru Magdalenek w Nowogrodźcu..., (w:) Rocznik Jeleniogórski, 30: 1998, s. 99-109. [Google Scholar]
 29. Wendlandt H. C., Die weiblichen Orden und Kongregationen der Katholischen Kirchen und ihre Wirksamkeit in Preußen von 1818 bis 1918, Paderborn 1924. [Google Scholar]
 30. Wilms H., Geschichte der deutschen Dominikanerinnen 1206–1916, Dülmen 1920. [Google Scholar]
 31. Wosnitza F., 750 Jahre Kloster Czarnowanz, (w:) Heimatbrief der Katholiken aud dem Erzbistum Breslau, 5(3): 1978, s. 39-43. [Google Scholar]
 32. Vicaire M. H., Histoire de saint Dominique. U homme evangelique, Paris 1982. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.