Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 22 Nr 1 (2014)

Historia Kościoła

Życiowe dokonania Cypriana – zakonnika i biskupa wrocławskiego w latach 1201–1207

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2014.22.1.195-204  [Google Scholar]
Opublikowane: 18.12.2019

Abstrakt

In 1201 Cyprian became the bishop of Wrocław. Cyprian was a distinguished clergyman, because of his charismatic nature and organizational skills quickly climbed the ladder of church hierarchy. His church career began as a norbertine monk and ended as a bishop. Place and date of birth of Cyprian are unknown, but because of the name – Cyprian (not known in Poland in those days), it is to think, that he came from Latin or German countries. We know from the records, that Cyprian appeared in Silesia before 1193, where he got the task of reforming the norbertine community in Wroclaw. Organizational sense, efficient diplomacy and patronage of Prince Bolesław the Tall, Archbishop Peter of Gniezno and Bishop Żyrosław were contributing that he became the first abbot of the monastery of St. Vincent in Ołbin. Cyprian undertook also efforts, that premonstratensians communities occurred in other parts of Poland. In 1193 Cyprian became the bishop of the diocese in Lubusz, through the intercession of the Duke Boleslaw the Tall, but we do not have information about the rule on those areas. Cyprian enjoys great affection of Prince Boleslaw the Tall and his son Henry, soon became the bishop of Wrocław. This election, as well as personality of Cyprian in this position didn’t meet with the approval in Rome, but Duke Bolesław enjoying large graces from the Pope, because he favored the reform of the church, pushed through the approval of this choice. In this way Cyprian became the first Polish elective bishop. Cyprian’s tenure in Wrocław did not last too long. But in the annals was this time recording as abounding in good relations with the ducal manor, monasteries, with their own archbishopric and the papacy. During his reign and by his participation came to great foundation of Henry the Bearded, cistercian monastery in Trzebnica. He became a carer of cistercian, johannite and regular canons, he gave them new or approved old privileges. Cyprian as a bishop of Wrocław proved to be also an effective politician and diplomat. Thanks to him and support of archbishop of Gniezno and bishop of Kraków came to a settlement between Henry the Bearded and his uncle Mieszko. Bishop Cyprian died October 25, 1207. He was buried in the cistercian church in Lubiąż, next to his patron the Duke Boleslaw the Tall.

Bibliografia

Abraham W., Pierwszy spór kościelno-polityczny w Polsce, Kraków 1895.

Abraham W., Organizacja Kościoła w Polsce do połowy XII wieku, Poznań 1962.

Baran-Kozłowski W., Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz 1199-1219, Poznań 2005.

Barański M.K., Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2008.

Bogdan F., Ze studiów nad egzempcją klasztorów w średniowiecznej Polsce. 1. Egzempcja polskich kanoników regularnych, cz. 2, „Polonia Sacra”, 9(1957).

Codex Diplomaticus Silesiae, herausgegeben vom Vereine fur Geschichte und Altertum Schlesiens. Breslau, VII Band: Regesten zur schlesischen Geschichte (Regesten), hrsg. von C. Grunhagen, 1 Teil: bis 1250, Breslau 1884.

Deptuła C., Arrowezyjska reforma klasztorów w Polsce po r. 1180 a reforma premonstrateńska, „Roczniki Humanistyczne” 17(1969).

Długosz J., Historiae Polonicae libri XII, t. I (Opera orania, t. X), Kraków 1873.

Dola K., Dzieje Kościoła na Śląsku, cz. 1, Opole 1996.

Du Cange C., Glossarium mediae et infirmae latinitatis, Paris 1844, t. III.

Fontes rerum Bohemicarum, hrsg. von J. Emler, Bd. II, Prag 1873.

Haeusler W., Urkundensammlung zur Geschichte des Furstentums Oels bis zum Aussterben der Piastischen Herzogslinie, Breslau 1883.

Jasiński J., Rodowód Piastów śląskich,Warszawa 1973, t. I.

Jerzak N., Proces przejmowania pełni praw nad dobrami kostomłockimi przez wrocławskich premonstratensów do połowy XIV w., w: Cierpliwość i miłość. Księga dla uczczenia Kardynała Henryka Gulbinowicza, red. E. Janiak, W. Irek, Wrocław 2010.

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I, wydał i oprac. Z. Perzanowski, Warszawa 1975.

Kozłowska-Budkowa Z., Cyprian, w: Polski słownik biograficzny, Kraków 1938, t. IV.

Kozłowska-Budkowa Z., Repertorium polskich dokumentów doby piastowskiej, z. 1, Kraków 1937.

Maleczyński K., Jarosław, w: Polski słownik biograficzny, t. XI, Kraków 1964-1965.

Mandziuk J., Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Średniowiecze, t. I, cz. 1: do 1417 roku, Warszawa 2010.

Mandziuk J., Jarosław - książę śląski i biskup wrocławski, „Gość Niedzielny” 76(1999).

Mandziuk J., Jarosław z Opola, w: Encyklopedia katolicka, t. VII, Lublin 1997.

Regesta Pontificum Romanum, wyd. A. Potthast, t. 1, nr 700.

Schulte L., Das Todesdatum des Bischofs Cyprian von Breslau und das Ordina- tionsjahr seines Nachfolgers des Bischofs Lorenz, „Zeitschrift des Vereins fur Geschichte Schlesiens” 41(1907).

Silnicki T., Dzieje i ustrój Kościoła katolickiego na Śląsku do połowy XIV w., Warszawa 1953.

Theiner A., Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumąue finitimarum historiam illustrantia, Romae 1860, nr 138.

Trawkowski S., Geneza regionu kaliskiego, w: XVIII wieków Kalisza, t. III, Poznań 1962.

Trawkowski S., Między herezją a ortodoksją. Rola społeczna premonstratensów w XII w., Warszawa 1964.

Trawkowski S., Taberny płockie na przełomie XI i XII wieku, „Przegląd Historyczny” 53(1962), przyp. 23.

Trawkowski S., Wprowadzenie zwyczajów arrowezyjskich we wrocławskim klasztorze na Piasku, Warszawa 1962.

Van Waefelghem R., Lobituaire de l’abbaye de Premontre (XIIes. – Ms 9 de Soissons), Bruxelles 1912.

Weiss A., Organizacja diecezji lubuskiej w średniowieczu, Lublin 1977.

Wohlbruck S.W., Geschichte des ehe- mahligen Bisthums Lebus und des Landes dieses Nahmens, t. I, Berlin 1829.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>