Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 23 Nr 2 (2015)

Teologia biblijna

Ukrzyżowany Mesjasz

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.117-125  [Google Scholar]
Opublikowane: 03.12.2019

Abstrakt

W niniejszym artykule autor podejmuje zagadnienie ukrzyżowanego Mesjasza. Poszukuje on odpowiedzi na pytania: Czy idea Ukrzyżowanego Mesjasza obecna jest już w Starym Testamencie? Jakie znaczenie miał Krzyż Chrystusa dla Żydów, pogan i chrześcijan? W jaki sposób wspólnoty pierwotnego Kościoła przyjmowały fakt krzyżowej śmierci Chrystusa? Jak kształtował się kerygmat pierwotnego chrześcijaństwa, w którym wydarzenia paschalne miały decydujące znaczenie? Jakie jest przesłanie krzyża dla współczesnego Kościoła i świata? Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części zostaje ukazana tajemnica ukrzyżowanego Mesjasza w kontekście Starego Testamentu. Druga część analizuje różne postawy wobec krzyża i ukrzyżowanego Mesjasza (żydzi, poganie, gnostycy, chrześcijanie).

Bibliografia

 1. Bardski K., Gen 22,1–14. Les intuitions paralleles des traditions juive et chre'tienne dans le dialogue creatif entre le texte biblique et la communaute de foi, „Colettanea Theologica” 71 (2001), no. 1, p. 5–13. [Google Scholar]
 2. Brown R., The Death of the Messiah, t. 2, New York 1994. [Google Scholar]
 3. Chapman D.W., Perceptions of Crucifixion among Jews and Christians in the Ancient World, “Tyndale Bulletin” 51 (2000), p. 313–316. [Google Scholar]
 4. Cyceron, In Verrem II 5,64. [Google Scholar]
 5. Cyceron, Pro Rabirico 5,16. [Google Scholar]
 6. Dahl N.A., The Crucified Messiah, Jesus the Christ. The Historical Origins of Christological Doctrine, Minneapolis 1991. [Google Scholar]
 7. Dahl N.A., Messianic Ideas and the Crucifixion of Jesus, The Messiah. Development in Earliest Judaism and Christianity, ed. J.H. CharleswortH, Minneapolis 1992, p. 382–403. [Google Scholar]
 8. Dillon R.J., The Psalm of the Suffering Just in the Accounts of Jesus' Passion, “Worship” 61 (1987), p. 430–440. [Google Scholar]
 9. Dunn J.D.G, Messianic Ideas and Their influence on the Jesus of History, The Messiah. Development in Earliest Judaism and Christianity, ed. J.H. Charlesworth, Minneapolis 1992, p. 365–381 [Google Scholar]
 10. Fitzmyer J.A., Crucifixion in Ancient Palestine, Qumran Literature, and the New Testament, CBQ 40 (1978), p. 493–513. [Google Scholar]
 11. Fuller R.H., Who is this Christ? Gospel Christology and Contemporary Faith, ed. P. Perkins, Philadelphia 1983. [Google Scholar]
 12. Hengel M., Crucifixion in the Ancient World and the Folly of the Message of the Cross, Philadelphia 1977. [Google Scholar]
 13. Justyn Męczennik, Pierwsza Apologia 13.4. [Google Scholar]
 14. Kingdon H.P., Messiahship and the Crucifixion, ed. F.L. Cross, Berlin 1964, p. 67–86. [Google Scholar]
 15. Mc Caffrey U.P., Psalm Quotations in the Passion Narratives of the Gospels, “Neotestamentica” 14 (1981), p. 73–89. [Google Scholar]
 16. Moltmann J., The Crucified God, Minneapolis 1993. [Google Scholar]
 17. Morris L., Apostolic Preaching of the Cross, Grand Rapids 2001. [Google Scholar]
 18. Murphy–o’Connor J., „Even Death on a Cross”: Crucifixion in the Pauline Letters, [in:] The Cross in Christian Tradition: From Paul to Bonaventure, ed. E. Dreyer, New York 2000, p. 21–50. [Google Scholar]
 19. Pierwsi apologeci greccy, R. Misiarczyk, red. J. Naumowicz, Kraków 2004. [Google Scholar]
 20. Pikor W., Postać Mesjasza w świetle Izajaszowych proroctw, [w:] Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej, red. H. Drawnel, Lublin 2007, s. 9–29. [Google Scholar]
 21. Rubinkiewicz R., Dlaczego Pan Jezus musiał umrzeć na krzyżu? [in:] Qumran. Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, ed. H. Drawnel, A. Piwowar, Lublin 2009, p. 227–239. [Google Scholar]
 22. Tacyt, Historiarum IV, 11. [Google Scholar]
 23. Witczyk H., „Weź, proszę, twego syna, idź i złóż go w ofierze!” (Rdz 22,2). Biblijny obraz Boga i Abrahama, [in:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Księga Pamiątkowa ku czci Bp Prof. M. Gołębiowskiego, red. W. Chrostowski, Warszawa 2002, p. 441–456. [Google Scholar]
 24. Wood J.E., Isaac Typology in the New Testament, NTS 14 (1967–68), p. 583–589. [Google Scholar]
 25. Wróbel M.S., Uczniowie z Emaus w drodze z Jerozolimy śmierci do Jerozolimy życia, „Pastores” 35 (2007), p. 7–14. [Google Scholar]
 26. Wróbel M.S., Krzyż – narzędzie hańby czy chwały?, Krzyż – Kryzys – Cierpienie, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym” (2010), nr 2, s. 29–36. [Google Scholar]
 27. Zwijacz E.N., Obraz Ludu Bożego według Księgi Liczb, Kraków 2010. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.