Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 22 Nr 2 (2014)

Filozofia i Historia Kościoła

Mistyczne implikacje Arystotelesowskiej koncepcji miejsca naturalnego

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2014.22.2.7-19  [Google Scholar]
Opublikowane: 13.12.2019

Abstrakt

The principal object of this paper is to depict a basic outline of the Aristotelian theory of natural place and to analyze its little known adaptations to  express mystical thoughts of chosen Christians authors in different periods  of history. To achieve a determined purpose in such a way, first there were  presented principal assumptions of Aristotelian model of cosmos and in this  context fundamental statements of the theory of natural place were sketched.  Next there were discussed selected fragments of the writings of Christian authors containing the adaptations of Aristotelian view. There were analyzed  fragments of the following texts: Confessions of St. Augustin, sermons and  treatises of Meister Eckhart and works of St. John of the Cross. In the analyzed  fragments Aristotle’s theory was adopted in a metaphorical sense to express  and explain the spiritual realities of human life in its most fundamental perspective of the union with God. On the grounds of Christian mystical thought  Aristotelian model of the world was used by several authors as exemplifications  of many different aspects of a mystical process.

Bibliografia

Arystoteles, Fizyka, VI, 8, (238b), tłum. K. Leśniak, Warszawa 2010.

Augustyn św., Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1987.

Baldeon-Santiago A., El camino de la cruz del Esposo Cristo. La otra cara del Cantico Espiritual, „Monte Carmelo”, 1989, t. 97.

Copleston F., Historia filozofii, t. I, tłum. H. Bednarek, Warszawa 1998.

Crisogono, Vida de San Juan de la Cruz, Madrid 1991.

Kiwka M., Pasja miłości według św. Jana od Krzyża, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2001, nr 2.

Kiwka M., Podstawy relacji człowiek – Bóg w myśli św. Jana od Krzyża, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 1998, nr 2.

Kiwka M., Teomorficzny charakter bytu ludzkiego w myśli św. Jana od Krzyża, w: Służcie Panu z weselem. Księga jubileuszowa ku czci kard. Henryka Gulbinowicza, red. I. Dec, Wrocław 2000.

Mcginn B., Obecność Boga. Historia mistyki zachodniochrześcijańskiej. Fundamenty mistyki, tłum. T. Dekert, Kraków 2009.

Mcginn B., The Mystical Thought of Meister Eckhart. The Man from Whom God HidNothing, New York 2001.

Mistrz Eckhart, Kazanie 60. In omnibus reąuiem quaesivi, w: Tenże, Kazania, tłum. W. Szymona, Poznań 1986.

Mistrz Eckhart, Księga boskich pocieszeń, w: Tenże, Traktaty, tłum. W. Szymona, Poznań 1987.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. II, tłum. E.I. Zieliński, Lublin 1996.

Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa–Wrocław 2000.

Jan od Krzyża Św., Dzieła, tłum. B. Smyrak, Kraków 1986.

Torchia J., „Pondus meum amor meus”: The Significance of the ‘Weight’ Metaphor in St. Augustine’s Early Philosophical Writings, „Augustinian Studies” 1990, t. 21.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora