Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 126 (2016): Nasza Przeszłość

Artykuły

Zasób Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie w świetle jego dziejów po II wojnie światowej

  • Agnieszka Szmerek
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2016.126.403-415  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2016

Abstrakt

Początek rozwoju zasobów archiwalnych polskiej prowincji Zakonu Pijarów pochodzi z okresu międzywojennego, choć ich obecny państwo ogólnie odzwierciedla długoterminowe wysiłki archiwistów po II wojnie światowej. W zbiorach znajdują się przedmioty archiwalne powstałe w XVII wieku aż do czasów współczesnych. Do najcenniejszych materiałów archiwalnych należy bezsprzecznie Matricula Provinciae Poloniae Scholarum Piarum, obejmujący lata 1742–1867. To jest źródło najczęściej wykorzystywane w badaniach akademickich. Warto jednak to podkreślić w zasobach archiwalnych możemy również znaleźć wiele innych cennych materiałów archiwalnych, takich jak kronikę, akta kapituły, podręczniki szkolne i inwentarz.

Bibliografia

  1. Archiwum i Biblioteka Scholarum Piarum, „Pijarski Biuletyn Naukowy”, R. 2:1961, nr 2 (B), s. 15-17. [Google Scholar]
  2. G. Brumirski, Wspomnienie o O. Janie Innocentym Bubie Sch.P., [w:] Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX w., red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa-Kraków 1993, s. 23-34. [Google Scholar]
  3. P. Komorowski, Archiwum Pijarów w Krakowie, „Analecta. Studia i materiały z dziejów nauki”. R. 3:1994, z. 2, s. 109-122. [Google Scholar]
  4. A. Szmerek, Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, „Archiva Ecclesiastica”, R. 8:2015, nr 8, s. 85-95. [Google Scholar]
  5. A. Szmerek, Przyczynki do historii Archiwum Prowincji i Biblioteki Starodruków, http://www.pijarzy.pl/zakon_i_jego_historia/z_pijarskiego_archiwum/przyczynki_do_historii_archiwum_prowincji_i_biblioteki_starodrukow_d5434_pol.html, dostęp 4.12.2015. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.