Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 127 (2017): Nasza Przeszłość

Artykuły

Św. Józef Kalasancjusz i początki zakonu szkół pobożnych - obchody jubileuszowe

  • Agnieszka Szmerek
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2017.127.257-266  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2017

Abstrakt

W roku 2017 Zakon Pijarów przeżywa podwójny jubileusz. Obchody mają na celu wspomnienie kanonizacji św. Józefa Kalasancjusza oraz początków założonego przez niego Zakonu. Warto przy tym pamiętać, że analogicznie do czasów obecnych, w latach wcześniejszych Pijarzy także rozumieli potrzebę upamiętniania ważnych wydarzeń ze swojej historii. Uroczystości takie mają bowiem ogromne znaczenia dla tożsamości samego Zakonu. Pozwalają na nowo odkrywać duchowe dziedzictwo i zadania, jakie przed nimi postawił Założyciel. Dają także możliwość promowania duchowości kalasantyńskiej, a także przypomnienia jak ważną rolę odgrywa wychowanie i edukacja w kształtowaniu życia społecznego.

Bibliografia

  1. Ausz M., Odbudowa Polskiej Prowincji Pijarów. Działalność wychowawczoedukacyjna zakonu w latach 1783-1918, Lublin 2013. [Google Scholar]
  2. Siuda A., Święty Józef Kalasancjusz (1557-1648), Rzym 1984. [Google Scholar]
  3. Twórca szkoły pijarskiej, tłum. Iwona Stec-Sadecka, Kraków 1985. [Google Scholar]
  4. Spinelli M., Święty Józef Kalasancjusz, twórca szkoły powszechnej, Kraków 2009. [Google Scholar]
  5. Guerri S.G., San Jose de Calasanz, maestro y fundator. Nueva biografia critica, Madryt 1992. [Google Scholar]
  6. Guerri S.G., Święty Józef Kalasancjusz, Kraków 1994. [Google Scholar]
  7. Biegański S., Szkoły pijarskie w Polsce, Lwów 1898. [Google Scholar]
  8. Garcia-Duran A., Itinerario spirituale di S. Giuseppe Calasanzio, Rzym1982, z. 2. 300 lat istnienia Szkół Pijarskich, 1617-1917, Kraków [1917]. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.