Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 117 (2012): Nasza Przeszłość

Artykuły

Szkoła i studia dominikanów opolskich w czasach nowożytnych na tle szkolnictwa dominikańskiego na Śląsku

 • Anna Pobóg-Lenartowicz
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2012.117.215-227  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2012

Abstrakt

Przykład klasztoru opolskiego nie jest typowy dla prezentacji modelu dominikańskiego systemu szkolnego na Śląsku, czy – szerzej – w Polsce. Już w średniowieczu szkoła dominikańska w Opolu nie oferowała kształcenia na wyjątkowym poziomie, o czym świadczy niewielka liczba studentów Studium Generale czy uczelni zagranicznych. Ze środowiska Dominikanów opolskich nie wywodzili się znani lektorzy, a co dopiero profesorowie. Klasztor był zawsze niewielki i – dodatkowo – w dobie nowożytnej był obiektem licznych prześladowań i ucieczek. Jak wynika z dotychczasowych źródeł, klasztor opolski nie był dobrą odskocznią do dalszej kariery naukowej. Wręcz przeciwnie – po latach żmudnej pracy dydaktycznej i głoszenia kazań był często miejscem cichej emerytury konwentualnej.

Bibliografia

 1. Błaszczyk Tomasz, Zakony na Śląsku w czasach reformacji i reformy kościelnej oraz ich znaczenie, „Saeculum Christianum”, t. 8 (2001) nr 1, s. 23-39. [Google Scholar]
 2. Brzuszek Bogdan OFM, Rajmund Mojecki, w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 3, red. Hieronim Eugeniusz Wyczawski OFM, Warszawa 1982, s. 156-157. [Google Scholar]
 3. Bucichowski Wacław, Lista lektorów dominikańskich prowincji polskiej od erygowania prowincji (1225) do roku 1525, „Przegląd Tomistyczny”, t.6-7, 1997, s. 45-231. [Google Scholar]
 4. Dola Kazimierz, Dominikanie w Nysie 1749-1810, Opole 2009. [Google Scholar]
 5. Flaga Jerzy, Formacja i kształcenie duchowieństwa zakonnego w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Lublin 1998. [Google Scholar]
 6. Idzikowski Franz, Opole. Dzieje miasta do 1863 r., red. Stefan Baldy, tłum. Alfons Skoberla, Opole 2002. [Google Scholar]
 7. Idzikowski Franz, Geschichte d. Stadt Oppeln, Oppeln 1863. [Google Scholar]
 8. Kaczmarek Krzysztof, Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, Poznań 2005. [Google Scholar]
 9. Kielar Paweł, Dominikanie śląscy w okresie reformacji, „Sprawozdania KUL”, t. 19, 1970, s. 91-98. [Google Scholar]
 10. Kielar Paweł, Organizacja szkolnictwa dominikańskiego w Polsce w XIV wieku, „Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego KUL”, 17, 1969, s. 159-169. [Google Scholar]
 11. Kielar Paweł, Studia nad kulturą szkolną i intelektualną dominikanów prowincji polskiej w średniowieczu, [w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, red. Jerzy Kłoczowski, t. 1, Warszawa 1975, s. 271-515. [Google Scholar]
 12. Kłoczowski Jerzy, Kształcenie w polskiej prowincji dominikańskiej w początkach XVI w., „Zapiski Historyczne”, 34 (1969), z. 3, s. 107-123. [Google Scholar]
 13. Kłoczowski Jerzy, Rozwój dominikanów w państwie polsko-litewskim w XVII-XVIII w., „Sprawozdania KUL”, t. 19 (1970), s. 70-91. [Google Scholar]
 14. Kłoczowski Jerzy, Studia w polskiej prowincji dominikańskiej za prowincjalatu Jakuba z Bydgoszczy (1447-1478), [w:] Europa-Słowiańszczyzna-Polska. Studia ku czci Prof. K. Tymienieckiego, red. Juliusz Bardach, Poznań 1970, s. 457-481. [Google Scholar]
 15. Kłoczowski Jerzy, Studium Generalne dominikanów w Krakowie w XV w., „Roczniki Filozoficzne”, 27 (1979), z.1, s. 239-243. [Google Scholar]
 16. Kłoczowski Jerzy, Zakon dominikański i początki wyższego szkolnictwa na ziemiach polskich, [w:] Dominikanie. Gdańsk-Polska-Europa, red. Dariusz Aleksander Dekański, Andrzej Gołembnik, Marek Grubka OP, Gdańsk-Pelplin 2003, s. 67-87. [Google Scholar]
 17. Kłoczowski Jerzy, Ze związków Polski z krajami zachodnimi u schyłku średniowiecza. Studia zagraniczne dominikanów prowincji polskiej, [w:] Polska w Europie: studia historyczne, red. Henryk Zins, Lublin 1968, s. 109-136. [Google Scholar]
 18. Mandziuk Józef, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. 2: Czasy reformacji protestanckiej, reformy katolickiej i kontrreformacji (1520-1742), Warszawa 1995. [Google Scholar]
 19. Pobóg-Lenartowicz Anna, Inter oeconomiam coelestem et terram. Zakony żebracze w Europie środkowej a zagadnienia ekonomiczne, red. Wiesław Długokęcki, Tomasz Gałuszka OP, Rafał Kubicki, Anna. Zajchowska, Gdańsk 2010, s. 361 – 375. [Google Scholar]
 20. Pobóg-Lenartowicz Anna, Książęta opolscy wobec klasztoru franciszkanów w Opolu, [w:] Kościół i państwo, w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, red. Marek Stawski, Warszawa 2008, s. 83-92. [Google Scholar]
 21. Pobóg-Lenartowicz Anna, „Błogosławiony” Herman – dominikanin opolski, [w:] Opolanie znani i nieznani, cz. 2. Czasy nowożytne, red. Antoni Maziarz, Opole 2010, s. 19-26. [Google Scholar]
 22. Pobóg-Lenartowicz Anna, Jeszcze o początkach klasztoru dominikanów w Opolu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego”, Historia, 35 (1998), s. 7-22. [Google Scholar]
 23. Pobóg-Lenartowicz Anna, Książęta opolscy a klasztor dominikanów w Opolu, [w:] Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku, red. Antoni Barciak, Katowice 2008, s. 124-134. [Google Scholar]
 24. Popłonyk Urszula, Opole, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970. [Google Scholar]
 25. Spież Jan Andrzej, Historiografia dominikanów śląskich w XVIII wieku, [w:] Tysiącletnie dziedzictwo diecezji wrocławskiej, red. Antoni Barciak, Katowice 2000, s. 233-250. [Google Scholar]
 26. Wółkiewicz Ewa, Inwentarz klasztoru dominikanów w Opolu w 1609 r.: clenodia, appartamenta et suppellex, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”, 21, 2001, s. 375-382. [Google Scholar]
 27. Zdanek Maciej, Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu, Warszawa 2005. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.