Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 93 (2000): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Biskup A. Adamiuk - ksiądz lwowski na Śląsku Opolskim

 • Jan Kopiec
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2000.93.363-377  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2000

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest życiu i działalności biskupa Antoniego Adamiuka, którego wkład w rozwój Kościoła na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej jest nadal istotnym tematem badań. Adamiuk, wywodzący się z archidiecezji lwowskiej, był częścią duchowieństwa działającego na terenie Opolszczyzny od 1945 roku. Jego praca obejmowała duszpasterstwo, nauczanie, oraz aktywność na rzecz społeczności lokalnej. Jako biskup pomocniczy w diecezji opolskiej odegrał istotną rolę w procesie integracji różnych grup mieszkańców regionu, szczególnie tych przybywających z ziem wschodnich. Adamiuk był także aktywny w życiu politycznym i społecznym, wspierając ruch "Solidarności" i broniąc praw Kościoła i rodziny. Po przejściu na emeryturę nadal angażował się w działalność duszpasterską, aż do swojej śmierci w 2000 roku. Jego życie i praca pozostają istotnym obszarem badawczym, szczególnie w kontekście historii Kościoła w Polsce po II wojnie światowej.

Bibliografia

 1. Dola K., Dwadzieścia pięć lat Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie—Opolu. WUDO R. 29:1974. [Google Scholar]
 2. Dola K., Kościół katolicki na Opolszczyźnie tatach 1945-1965, NP t. 22:1965. [Google Scholar]
 3. Dola K., Kościół katolicki na Opolszczyźnie w latach 1945-1'965, NP t. 22: 1965 DOI: https://doi.org/10.52204/np.1965.22.69-112 [Google Scholar]
 4. Kopiec J., Dzieje Kościoła na Śląsku Opolskim, Opole 1991. [Google Scholar]
 5. Lis M., Ludność rodzima na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej -1993). Opole 1993. [Google Scholar]
 6. Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 7. Polak G., Kto jest kim w Kościele katolickim. Stan na dzień 1 stycznia 1996 r.. Warszawa 1996. [Google Scholar]
 8. Prokop K.R., Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczpospolitej. Leksykon biograficzny, Kraków 1998. [Google Scholar]
 9. Szuba Z., Biskupi polscy XX wieku, „Życie Katolickie” t. 2:1983. [Google Scholar]
 10. Urban W., Duszpasterska siejba kapłanów—repatriantów na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1970, Wrocław 1972. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>