Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 137 Nr 2 (2022): Our Past

Artykuły

Correspondence between the Custody of the Holy Land and the authorities of the Republic of Poland between 1671 and 1699

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2022.137.2.69-91  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2022

Abstrakt

In the second half of the 17th century, the Custodians of the Holy Land addressed directly the authorities of the Kingdom of Poland. The correspondence included requests for numerous interventions regarding the return of holy places to the Franciscan monks, from which they were removed by various means by schismatic people, but with the approval of the High Porte. About 45 from 235 writings refer to Poland. It should be noted that this collection is incomplete. In those letters the Custodians of the Holy Land presented to the Polish secular and clerical dignitaries the situation of the Custody of the Holy Land to a greater or lesser extent. The latter, in their response, expressed concern for the holy places and/or assured that they would try to return them to their former possession for the Franciscan monks. In addition to the above-mentioned issues, the letters also dealt with marginal topics, e.g. showing concern for the royal court or expressing cordiality with regard to the election of a new Polish king or informing about the election of the Custodian of the Holy Land. The Holy See, its envoys and royal legates to the High Porte also intervened in the restitution of holy places in Palestine. The Custody of the Holy Land also played an important role in this regard, sending two of its representatives to Poland. One of them, Fr. Grzegorz Babinkiewicz, even took part in Jan Gniński’s mission to the Turkish court, during which the question of the Holy Places in Palestine was discussed.

Bibliografia

 1. Bobiatyński K., Fundacje Michała Kazimierza Paca, [in:] Fundator i mecenas: magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w., eds. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz, Białystok 2011, pp. 175-194. [Google Scholar]
 2. Cohen A., The Expulsion of the Franciscans from Mount Zion. Old Documents and New Interpretation, „Turcica”, vol. 18 (1986), pp. 147-157. [Google Scholar]
 3. Czyż A. S., Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008. [Google Scholar]
 4. Kołodziejczyk D., Jerozolima w polityce Porty Ottomańskiej, [in:] Jerozolima w kulturze europejskiej, eds. P. Paszkiewicz, T. Zadrożny, Warszawa 1997, pp. 203-209. [Google Scholar]
 5. Konarski K., Polska przed odsieczą wiedeńską r. 1683, Warszawa 1914. [Google Scholar]
 6. Korwin-Pawłowski St., Ślady polskie w Jerozolimie, „Kurier Poznański”, No. 332 (1939), pp. 12-13. [Google Scholar]
 7. Lemmens L., Collectanea ex Archivo Hierosolymitano deprompta, ed. G. Golubovich, Quaracchi 1933. [Google Scholar]
 8. Lenczewski O., Polonica w księdze pielgrzymów jerozolimskich – Navis peregrinorum (1561-1695), „Nasza Przeszłość”, vol. 132 (2019), s. 95-111. [Google Scholar]
 9. Lenczewski L., Sytuacja Kustodii Ziemi Świętej w II poł. XVII w., „Nasza Przeszłość”, vol. 133 (2020). [Google Scholar]
 10. Litterae ad Principes (1670-1699), by A. Gassi, „Diarium Terrae Sanctae”, No. 2 (1910), pp. 73-86. [Google Scholar]
 11. Łątka J. S., Słownik Polaków w Imperium Osmańskim i w Republice Turcji, ed. 2, supplemented and corrected, Kraków 2015. [Google Scholar]
 12. Mironowicz A., Działalność nuncjusza Franciszka Martellego w Rzeczypospolitej w latach (1675-1681), [in:] Nuncjatura Apostolska w Polsce, eds. T. Chnyczewska-Hennel, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012, pp. 321-335. [Google Scholar]
 13. Murawiec W. F., Fundacja biskupa Stefana Wierzbowskiego dla bernardynów w Górze Kalwarii koło Warszawy, „Folia Historica Cracoviensia”, No. 8 (2002), pp. 121-148. [Google Scholar]
 14. Nowogórski P., Kontakty Polski z Ziemią Świętą w XVI-XVIII w., [in:] Rzeczpospolita wobec Orientu w epoce nowożytnej, ed. D. Milewski, Zabrze 2011, pp. 143-151. [Google Scholar]
 15. Pisarzak M., Religijne dzieje Góry Kalwarii, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, Nos. 6-9 (1986), pp. 228-236. [Google Scholar]
 16. Przyboś A., Pac Michał Kazimierz, PSB, vol. 24, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, pp. 721-728. [Google Scholar]
 17. Przyboś A., Biskup krakowski Andrzej Trzebicki: z dziejów kultury politycznej i artystycznej w XVII stuleciu, Warszawa-Kraków 1989. [Google Scholar]
 18. Szteinke A. J., Polscy bracia mniejsi w służbie Ziemi Świętej (1342-1995), Poznań 1999. [Google Scholar]
 19. Szujski J., Dzieje Polski od abdykacji Jana Kazimierza do trzeciego podziału, Lwów 1876. [Google Scholar]
 20. Wasilewski T., Pac Krzysztof Zygmunt, PSB, vol. 24, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, pp. 710-717. [Google Scholar]
 21. Wimmer J., Lubomirski Hieronim, PSB, vol. 18, Wrocław-Warszawa-Kraków 1973, pp. 11-14. [Google Scholar]
 22. Wójcik Z., Rzeczpospolita wobec Turcji i Rosji 1674-1679, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.