Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 71 (1989): Nasza Przeszłość

Artykuły

Krucyfiks gotycki w ołtarzu głównym kościoła św. Marka w Krakowie

 • Andrzej M. Olszewski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1989.71.61-68  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1989

Abstrakt

Gotycki krucyfiks, znajdujący się obecnie na ołtarzu głównym kościoła św. Marka w Krakowie, tradycyjnie wiąże się z postacią błogosławionego Michała Giedroycia (1425-1485). Technika opracowania tułowia i układ głowy Chrystusa wskazują, że pierwotnie krucyfiks umieszczany był na łuku triumfalnym kościoła. Bardziej szczegółowa analiza formalna, stylistyczna i porównawcza pozwala datować to dzieło sztuki na okres Trzecia ćwierć XV wieku. Krucyfiks stanowi swego rodzaju etap pośredni pomiędzy heroicznym typem krucyfiksu z pierwszej połowy stulecia a późnogotyckimi osiągnięciami tej samej tematyki, najlepiej zrealizowanymi w krucyfiksie Wita Stwosza Matki Bożej Krakowskiej. Krucyfiks w kościele św. Marka w Krakowie można przypisać „ciemnemu okresowi” rzeźby XV wieku.

Bibliografia

 1. Baum E., Katalog des Museums mittelalterlicher österreichischer Kunst, Wien u. München 1971. [Google Scholar]
 2. Biedermann G., Katalog. Alte Galerie am Landesmuseum Joanneum. Mittelalterliche Kunst. Tafelwerke — Schreinaltäre — Skulpturen mit Beiträgen zum technischen Aufbau der Kunstwerke von G. Diem, (Joannea Bd. V), Graz 1982. [Google Scholar]
 3. Dehio, Geschichte der deutschen Kunst, IV Aufl., t.2, Berlin. u Leipzig 1930. [Google Scholar]
 4. Dettloff S. , Wit Stosz, t. 2 Wrocław 1961. [Google Scholar]
 5. Dutkiewicz J. E., Rzeźba w: Historia sztuki polskiej, t. l, Kraków 1962. [Google Scholar]
 6. Gadomski J., Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420— 1470, Warszawa 1981. [Google Scholar]
 7. Łoziński J. Z. , Miłobędzki A. , Monuments historiques d’architecture en Pologne, Varsovie 1967. [Google Scholar]
 8. Mańkowski T., Do dziejów rzeźby późnogotyckiej (Miklas Haberschrak), „Prace Komisji Historii Sztuki 8: 1946. [Google Scholar]
 9. Pałamarz P., Krucyfiks w kościele św. Barbary w Krakowie. Przyczynek do dziejów małopolskiej rzeźby gotyckiej, BHS R. 37: 1975. [Google Scholar]
 10. Puyvelde van L., Les primitifs flamands, Bruxelles 1973. [Google Scholar]
 11. Różański J. i, Przemyśl i okolice, wyd. IV, Warszawa 1977. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.