Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 1 (2023)

Artykuły

Do zagadnienia homonimii międzysłowiańskiej: ogólny teoretyczny i praktyczny przegląd problematyki

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.18/2023_16asmk  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2023

Abstrakt

Artykuł odnosi się do bardzo aktualnego tematu homonimii międzyjęzykowej. Zagadnienie to rozpatrywane jest na wszystkich poziomach języka: słownictwa, morfologii, składni, stylistyki, frazeologii. Podano teoretyczne uzasadnienie przyczyn powstawania homonimów międzyjęzykowych, analizowane są zwłaszcza całkowite i częściowe pary homonimów. Problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia w przypadku języków blisko spokrewnionych; przede wszystkim jest ważna dla społeczności słowiańskiej, która w porównaniu z innymi indoeuropejskimi grupami językowymi uległa rozpadowi stosunkowo późno (V–VI w. n.e.). Zagadnieniu temu w slawistyce poświęca się wiele uwagi, jednak aktualność deklarowanego badania polega głównie na tym, że jego wynikiem stał się szeroki przegląd wszystkich trzech grup języków słowiańskich, począwszy od rosyjskiego i ukraińskiego na wschodzie, polskiego, czeskiego i słowackiego na zachodzie, serbskiego, chorwackiego, bułgarskiego na południu świata słowiańskiego, a na peryferyjnym słoweńskim kończąc.

Bibliografia

 1. Anić V. (1994), Rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb. [Google Scholar]
 2. Brückner A. (1957), Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa. [Google Scholar]
 3. Dal' V.I. (1978), Tolkovyy slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka, T. 1, Russkiy yazyk, Moskva. [Google Scholar]
 4. Etimologicheskiy slovar' slavyanskikh yazykov: Praslavyanskiy leksicheskiy fond, (1979), O.N. Trubacheva (red.), Vyp. 6, Russkiy yazyk. Moskva. [Google Scholar]
 5. Fasmer M. (1986), Etimologicheskiy slovar' russkogo yazyka, T. 3, Progress, Moskva. [Google Scholar]
 6. Fedorchuk Ye.V. (2001), Mezh''yazykovyye omonimy i paronimy v blizkorodstvennykh yazykakh (na materiale russkogo i ukrainskogo yazykov). Avtoreferat na sois. uch. st. k.f.n., MGU, Moskva. [Google Scholar]
 7. Khmelevskiy M.S. (2023), Yazykovoy i kul'turologicheskiy kontinuum sovremennoy Yuzhnoy Slavii: serbskiy, khorvat·skiy, bosniyskiy i chernogorskiy yazyki (pro et contra), „Studia Slavica Hungaricae”, s. 75–80. [Google Scholar]
 8. Kusal K. (2002), Rosyjsko-polski miȩdzyjȩzykowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. [Google Scholar]
 9. Kusal' K.Ch. (2006), Russko-pol'skaya mezh''yazykovaya omonimiya kak leksikograficheskaya problema, Izd-vo S.-Peterb. un-ta, Sankt-Peterburg. [Google Scholar]
 10. Machek V. (1957), Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Praha. [Google Scholar]
 11. Michatek L.A. (1903), Differentsial'nyy bolgaro-russkiy slovar', Sankt-Peterburg. [Google Scholar]
 12. Michatek L.A. (1910), Differentsial'nyy bolgaro-russkiy slovar', Sankt-Peterburg. [Google Scholar]
 13. Mokiyenko V., Stepanova L., Malinovski T. (1995), Russkaya frazeologiya dlya chekhov, Vyd. Univerzity Palackého, Olomouc. [Google Scholar]
 14. Rejzek J. (2001), Český etymologický slovník, Praha. [Google Scholar]
 15. Skok P.(1971–1974), Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. D. 1, Zagreb. [Google Scholar]
 16. Slovnik ukraїns'koї movi (1976), T. 7, Naukova dumka, Kiїv. [Google Scholar]
 17. Słownik frazeologiczny PWN (1995), PWN, Warszawa. [Google Scholar]
 18. Snoj M. (2016), Slovenski etimološki slovar, Ljubljana. [Google Scholar]
 19. Wielki słownik języka polskiego PWN (2018), T. I, PWN, Warszawa. [Google Scholar]