Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 2/17 (2022)

Artykuły

Połączenia wizualno-werbalne w reklamie i jej multimodalno-intertekstualny charakter

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.17/2022_08apm  [Google Scholar]
Opublikowane: 16.12.2022

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie multimodalnego charakteru reklamy, która w znacznym stopniu wykorzystuje w swoim przekazie perswazyjnym połączenia dwóch systemów semiotycznych: obrazu i tekstu. Pomimo, iż obraz i tekst materializują się poprzez różne formy i za pomocą odmiennych znaków, to wchodząc ze sobą w interakcje, zaczynają tworzyć jedną komunikacyjną całość, dopełniając się tak w swoich formach, jak i treściach. Połączenia obrazowo-tekstowe są nie tylko atrakcyjne dla odbiorcy, ale też generują w nim nowe asocjacje i oddziałują w różnym stopniu na odbiór i rozumienie przekazywanych treści. Dlatego też ważne jest nazwanie tych relacji w celu zdefiniowania ich obszaru i potencjału percepcyjnego. Opisane w tekście relacje obrazowo-tekstowe będące schematami przestrzenno-składniowymi, informującymi i retoryczno-semantycznymi, zostały przeanalizowane zgodnie z propozycją H. Stöckla i wpisują się w aparat badawczy multimodalnej lingwistyki tekstu. Ponadto w artykule opisano różnice i podobieństwa występujące między obrazem i tekstem, a także zwrócono uwagę na intertekstualność i interobrazowość, które niejednokrotnie stanowią integralną część reklamy. 

Bibliografia

 1. Antos G., Opiłowski R. (2015), W drodze do lingwistyki obrazu. Kierunki rozwoju nowej subdyscypliny lingwistycznej z perspektywy polsko-niemieckiej, „Tekst i Dyskurs”, nr 8. [Google Scholar]
 2. Barthes R. (1977), Image, music, text, London. [Google Scholar]
 3. Czekalski S. (2006), Intertekstualność i malarstwo. Problemy badań nad związkami międzyobrazowymi, Poznań. [Google Scholar]
 4. Gaede W. (2002), Abweichen von der Norm. Enzyklopädie kreativer Werbung, München. [Google Scholar]
 5. Kessler C., Hellwig T. (2004), Visualisierte Intertextualität als Kontext für Bedeutungskonstruktionen in Karikaturen, politischen Plakaten und Werbeanzeigen, [w:] I. Pohl, K. Konerdinga (red.), Stabilität und Flexibilität in der Semantik. Strukturelle, kognitive, pragmatische und historische Perspektiven, Frankfurt am Main. [Google Scholar]
 6. Kress G., van Leeuwen T. (2001), Multimodal discourse. The modes and media of contemporary communication, London. [Google Scholar]
 7. Luginbühl M. (2015), Design tekstu w wiadomościach telewizyjnych. Multimodalne tworzenie znaczenia poprzez język, obraz i dźwięk, [w:] R. Opiłowski, J. Jarosz, P. Staniewski (red.), Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń, Wrocław–Drezno. [Google Scholar]
 8. Łuc I. (2012), Komercyjny obraz sztuki jako narzędzie gier reklamowych, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 12. [Google Scholar]
 9. Nycz R. (1990), Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej”, nr 81(2). [Google Scholar]
 10. Opiłowski R., Jarosz J., Staniewski P. (red.) (2015), Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń, Wrocław–Drezno. [Google Scholar]
 11. Peirce C. (1997), Wybór pism semiotycznych, Warszawa. [Google Scholar]
 12. Rose G. (2010), Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa. [Google Scholar]
 13. Sartori G. (2007), Homo videns: Telewizja i post-myślenie, Warszawa. [Google Scholar]
 14. Schmitz U. (2011), Sehflächenforschung. Eine Einführung, [w:] H. Diekmannshenke, M. Klemm, H. Stöckl (red.), Bildinguistic. Theorien – Methoden – Fallbeispiele, Berlin. [Google Scholar]
 15. Schmitz U. (2015), Badanie płaszczyzn wizualnych. Wprowadzenie, [w:] R. Opiłowski, J. Jarosz, P. Staniewski (red.), Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń, Wrocław–Drezno. [Google Scholar]
 16. Stöckl H. (2004), Die Sprache im Bild – Das Bild in der Sprache. Zur Verknüpfung von Sprache und Bild im massenmedialen Text. Konzepte – Theorien – Analysemethoden, New York–Berlin. [Google Scholar]
 17. Stöckl H. (2015), Czytanie tekstów językowo-obrazowych? Elementy kompetencji podstawowej, [w:] R. Opiłowski, J. Jarosz, P. Staniewski (red.), Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń, Wrocław–Drezno. [Google Scholar]
 18. Szczęsna E. (2004), Tożsamość hybrydyczna, „E(R)RGO. Teoria – Literatura – Kultura”, nr 2(9). [Google Scholar]
 19. Tomaszkiewicz T. (2009), Przekład audiowizualny, Warszawa. [Google Scholar]
 20. van Leeuwen T. (2005), Introducing social semiotics, London. [Google Scholar]
 21. Wojciechowska A. (2020), Funkcje nawiązań międzyobrazowych w komunikatach wizualnych – na przykładzie animacji Disneya, Pixara i Dreamworks, [w:] A. Ścibor (red.), Pamięć, obraz, projekcja, Kraków. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.