Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 108 (2007): Nasza Przeszłość

Sprawozdania

Spotkanie archiwistów, czyli z myślą o przyszłości

  • Stanisław Cieślak
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2007.108.405-407  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2007

Abstrakt

XV Konferencja Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich odbyła się w Katowicach w dniach 21-23 czerwca 2007 roku, została zorganizowana przez Archiwum Uniwersytetu Śląskiego. Uczestniczyło w niej około 100 archiwistów z różnych regionów Polski, głównie z instytucji edukacyjnych i religijnych oraz muzeów. Tematem konferencji było omówienie relacji między archiwami a ich użytkownikami oraz prezentacja nowoczesnych metod archiwizacji. Podczas konferencji poruszono również kwestie finansowania prac archiwalnych i udostępniania zbiorów, a także zorganizowano warsztaty z Public Relations. Wnioski i postulaty zgłoszone podczas konferencji skupiały się między innymi na potrzebie stworzenia przewodnika po archiwach polskich. Młodzi archiwiści stanowili znaczną część uczestników, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu tą dziedziną pracy. Konferencja została zorganizowana w atmosferze spotkania z tradycją regionu Górnego Śląska, a jej patronem medialnym był Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Organizatorzy zapewnili, że referaty zostaną opublikowane, a jesienią archiwiści będą mieli kolejną okazję spotkać się na V Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich w Olsztynie.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2