Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 109 (2008): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Karmelita - homo viator w XVII-XVIII wieku

 • Czesław Gil OCD
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2008.109.303-315  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2008

Abstrakt

W artykule pochylono się nad kwestią częstych przenosin w klasztorach karmelickich. W czasach, kiedy zdecydowana większość ludzi rodziła się i umierała w tej samej miejscowości, mobilność karmelitów bosych, była zdumiewająco duża. Zmiana miejsca zamieszkania przez karmelitów w XVII czy XVIII wieku była równie częsta jak w wieku XX. Najczęstszą przyczyną przenoszenia zakonników była potrzeba dostosowania obsady personalnej klasztoru do pełnionych przez niego zadań duszpasterskich i zakonnych (np. wychowanie kleryków); czasem należało przenieść zakonnika dla jego dobra duchowego lub także z powodów dyscyplinarnych. Inny charakter miały przenosiny związane ze zleconym mu urzędem łub obowiązkiem.

Bibliografia

 1. Acta Defmitorii Generalis O.C.D. Congregationis S. Eliae (1710-1766), ed. Antonius Fortes, Roma 1988. [Google Scholar]
 2. Gil C., Erekcja litewskiej prowincji karmelitów bosych pod wezwaniem św. Kazimierza, „Roczniki Teologiczno-kanoniczne” t. XXII (1975), z. 4 , s. 112. [Google Scholar]
 3. Gil C., Historia Karmelu Terezjańskiego, Kraków 2002. [Google Scholar]
 4. Gil C., Karmelici bosi w Polsce 1605-1655, „Nasza Przeszłość” t. 48:1977, s. 150-151. [Google Scholar]
 5. Gil C., Życie codzienne karmelitanek bosych w Polsce w XVII-XIX wieku, Kraków 1997. [Google Scholar]
 6. Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 1985. [Google Scholar]
 7. Konterfekt życia przykładnego z Ozdoby Karmelu zakonnego kopiowany, Kraków 1747. [Google Scholar]
 8. Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, oprac. P. F. Neumann, Poznań 2001. [Google Scholar]
 9. Targosz K., Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi (¡646-1667). Z dziejów polsko-francuskich stosunków naukowych, Warszawa 1975. [Google Scholar]
 10. Wanat B. J., Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975, Kraków 1979. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.